‘Verkoop voormalige boerderij was financieel aantrekkelijk’
Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

‘Verkoop voormalige boerderij was financieel aantrekkelijk’

  Politiek

Voorhout • Ook met de noodzakelijke aanleg van een geluidscherm voor circa 50 duizend euro, was het toch financieel aantrekkelijker de voormalige boerderij aan de Leidsevaart 3(A) als woning te verkopen. Andere potentiële bestemmingen leveren minder grondwaarde op, zo antwoordt B&W op vragen van het CDA. B&W geeft tevens aan bevoegd te zijn tot verkoop zonder consultatie van de gemeenteraad.

door Nico Kuyt

In 2017 kocht de gemeente de voormalige boerderij met grond aan. Een deel van het perceel was nodig voor de uitbreiding van sportpark Elsgeest. Naast die herinrichting was de aankoop ook van belang voor de provincie Zuid-Holland. Een stukje is doorverkocht aan de provincie voor de verbreding van de N444. De woning met nog een stuk grond bleef over. Gedacht werd aan een sloop en nieuwbouw van de woning.

Sportschool

Een initiatiefnemer meldde zich aan voor het realiseren van een sportschool met woningen. Een bod werd gedaan dat echter ver onder de waarde van het perceel lag. Naastgelegen verenigingen zouden met dit plan ook moeten verhuizen. En tevens was er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De provincie zou hier moeilijk over kunnen doen. Het initiatief werd afgewezen.

Voldoende waarde

Wat eveneens meewoog in de afwijzing was dat bij nader onderzoek bleek dat de boerderij nog voldoende waarde had om als woning te verkopen. Gekeken is of dat een probleem zou veroorzaken met de ontwikkeling van het sportpark, maar dat bleek volgens B&W niet het geval. Een paar maatregelen waren nodig, maar dit woog niet op tegenover de opbrengst. Begin 2020 is het dan ook verkocht. Dit is tot stand gekomen zonder eerst de gemeenteraad te consulteren, maar daartoe was B&W volgens de Gemeentewet ook bevoegd, zo leest het antwoord op de CDA-vragen. Het is namelijk een privaatrechtelijke rechtshandelingen van een categorie die bij B&W ligt.

Overlast

Er is ook niets mis met de verkoop. Het is van de hand gedaan in een openbare verkoop en de hoogste bieder heeft het gekocht. De kopers hebben een coaching- en hulpverleningspraktijk waarbij paarden en pony’s worden ingezet en B&W vindt dit een passende bestemming voor de locatie. Er is overleg geweest tussen de sportverenigingen en de kopers, maar hiermee wordt niet uitgesloten dat er bij voortdurende overlast geen bezwaar kan worden gemaakt. “De gebruikers van het sportpark zullen zich net als iedereen aan de publiekrechtelijke regels moeten houden. De kopers zijn bewust van incidenteel geluidsoverlast en hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Anders was de locatie ook niet geschikt voor hen”, aldus B&W.

Meer berichten