Logo deteylinger.nl
<p>| Foto: pr./pixabay.com</p>

| Foto: pr./pixabay.com

(Foto: pixabay.com)
Voorhout

Initiatiefgroep wil ‘knarrenhof’ voor senioren in Nieuw Boekhorst

  Politiek

Voorhout • De initiatiefgroep ‘Knarrenhof Voorhout’ vraagt steun van de gemeente voor het mogelijk maken van een knarrenhof in Nieuw Boekhorst. Het probleem is namelijk dat de gemeente daar geen grond in bezit heeft, maar alles is opgekocht door vijf projectontwikkelaars.

door Nico Kuyt

In een knarrenhof voor senioren kijken bewoners naar elkaar om en daardoor kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, worden ontmoeting en onderlinge betrokkenheid versterkt en eenzaamheid tegengegaan, zo geeft de initiatiefgroep aan in een schrijven aan B&W en gemeenteraad. Met een knarrenhof komen er eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen en het werkt ook kostenbesparend voor de gezondheidszorg. De initiatiefgroep gaat uit van zelfbouw, een ‘Collectief Particulier Opdrachtgeversschap’ (CPO). Dat is betaalbaarder dan seriebouw. Maar de initiatiefgroep is er niet gerust op dat er voldoende ruimte wordt geboden voor hun plan voor een knarrenhof. De reden is dat de gemeente geen eigendom heeft in Nieuw Boekhorst, alleen de vijf marktpartijen. De initiatiefgroep wil als CPO-partij rechtstreeks een grondpositie verwerven van de grondexploitant en vraagt de gemeenteraad daarom of bijvoorbeeld in de gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst niet kan worden vastgelegd dat minimaal 10 procent van de woningen via een CPO-traject gerealiseerd gaat worden. De initiatiefgroep vraagt om het houden van een beeldvormende bijeenkomst over een knarrenhof en de mogelijkheden daartoe met de gemeenteraad. De groep krijgt in het initiatief steun van de landelijke ‘Stichting Knarrenhof’ bij de juridische, financiële en bouwkundige vragen. In Lisse is eenzelfde initiatief aan de gang. Hier wordt inmiddels actief gezocht naar een locatie voor een knarrenhof.

Meer berichten