Afbeelding
Foto: pr.

Handhaving bewoning Watertuin even op pauze

Politiek Warmond

Warmond • B&W gaat de handhaving tegen permanente bewoning op het recreatiepark Watertuin nog even niet uitvoeren, vanwege het coronavirus en een mogelijke wetswijzing. Verder heeft B&W op 25 mei besloten om de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Watertuin’ voor te leggen om vast te stellen. Dit is nodig omdat de Raad van State het op enkele punten heeft vernietigd.

Door Nico Kuyt

In maart 2021 is een wetsvoorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) door de minister aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit voorziet in de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning, permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan. B&W onderzoekt momenteel de mogelijkheden en gevolgen van deze eventuele toekomstige wetswijziging. Het geeft aanleiding om het handhaven vooralsnog nog niet te starten. Het handhaven op permanente bewoning is overigens op dit moment al opgeschort door het coronavirus. Zolang een risiconiveau rond het virus nog geldt van ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’ zal niet handhavend worden opgetreden tegen permanente bewoning. B&W geeft verder aan dat het uitvoeren van het onderzoek naar de wijziging van het Bor geen toezegging betekent dat, als deze daadwerkelijk in werking treedt, hier door B&W ook gebruik van zal worden gemaakt.

Wijziging bestemmingsplan

Op 25 november 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen inzake het bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin. De Raad van State heeft met de uitspraak drie onderdelen van dit bestemmingsplan vernietigd en heeft de opdracht gekregen om hier een nieuw besluit over te nemen. Deze hebben betrekking op het perceel Watertuin 2, (de dienstwoning), de groenstrook achter en naast het perceel Watertuin 27 en op één van de bouwregels over de bijgebouwen. Het bestemmingsplan heeft nu een herziening gekregen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het besluit heeft alleen betrekking op de drie vernietigde onderdelen. Zo wordt de dienstwoning omgezet in een burgerwoning. De bouwregel over de bijgebouwen komt te vervallen. Daardoor wordt de flexibiliteit voor het plaatsen van een vrijstaande bijgebouw iets vergroot. Na behandeling in de raadscommissie Ruimte, zal het voorstel naar verwachting op 8 juli voor vaststelling door de gemeenteraad worden behandeld.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant