Logo deteylinger.nl
Foto: Pexels.com
Teylingen

Gemeenteraad staat voor harde financiële keuzes

  Politiek

Teylingen • B&W legt de gemeenteraad een Kadernota voor met negatieve cijfers. Het meerjarenperspectief laat een tekort zijn in 2022 van 645.000 euro oplopend tot 2,2 miljoen in 2025. Tenminste 2022 moet straks in het najaar bij de Begroting in evenwicht zijn, anders slaat de provincie toe en komt de gemeente onder toezicht. Aan de raad om op 24 juni pijnlijke keuzes te maken.

Door Nico Kuyt

De Kadernota in het voorjaar is de opmaat voor de Begroting in het najaar. De gemeenteraad geeft met de Kadernota richtingen aan, die B&W op koers zet naar het uitwerken van de Begroting om die sluitend te maken. Maar het is dit jaar een Kadernota met veel onzekerheden. Onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van het coronavirus. Deze heeft ook de gemeentelijke financiën geïnfecteerd. Een onzekerheid is ook het geld dat de gemeente gaat krijgen van het Rijk, de algemene uitkering. Dit is de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Teylingen ontvangt jaarlijks zo’n 47 miljoen euro, 60 procent van de totale inkomsten. Maar duidelijk is dat het geld de gemeente niet meer tegen de plinten klotst. B&W gaat nu met de raad op 24 juni oplossingsrichtingen verkennen om het meerjarenperspectief gezond te maken. Welke posten moeten worden ontzien? Welke investeringen kunnen worden uitgesteld? Welke geschrapt?

Beleidsarm

De Kadernota kent een minimaal aantal aan nieuwe investeringen. Het gaat bijvoorbeeld over een extra formatie van Bouw en woning-toezichthouders en juridische handhaving, inhuur van expertise voor de Ruïne van Teylingen, rond het benutten van duurzame energiebronnen en wijk- en bedrijfs- contactfunctionarissen. Er zijn verder nog autonome ontwikkelingen waaraan geld uitgegeven moet worden, dat zijn hogere kosten op al bestaande posten. Het loopt van ongediertebestrijding tot aan de zorgplicht voor kunstgrasvelden.

Het is dus een heel beleidsarme Kadernota geworden, ook vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die staan te komen in 2022. De rode cijfers zijn inclusief de voorstellen. Die moeten overigens nog door de raad worden overgenomen. Maar als, dan gaat het rood vanaf 2022 van 645.000 euro, naar 2,3 miljoen in 2023, dan in 2024 2,8 miljoen, om in 2025 uit te komen op 2,2 miljoen. Als straks de Begroting niet voor 2022 sluitend is, dan valt de gemeente onder financieel toezicht. Dan kan Teylingen geen grote uitgave meer doen, zonder het fiat van de provincie. Overigens heeft de gemeente een heel gezonde reserve.

Meer berichten