Logo deteylinger.nl
Foto: Nico Kuyt
Sassenheim

Vragen over aanhoudende problemen in verkeer op Wasbeekerlaan

  Politiek

Sassenheim • VVD-raadslid Frank Beijk heeft aan B&W vragen gesteld over door bewoners ervaren problemen met de Wasbeekerlaan. Geparkeerde vrachtauto’s, te hard rijden, mogelijk op voetgangers vallende containers, geluidsoverlast en zwerfafval, Beijk is daarover aangesproken door omwonenden en vraagt aan B&W hoe het precies zit en wat eraan gedaan wordt.

door Nico Kuyt

Al enige tijd geleden zijn er door de VVD en ook het CDA vragen gesteld over de verkeerssituatie in de Wasbeekerlaan. Beijk constateert echter nog geen verbetering. Vanwege het uitblijven ervan is hij door omwonenden nogmaals aan zijn jasje getrokken. Vlak voor het zomerreces heeft hij daarom schriftelijke vragen aan B&W gesteld, niet alleen het verkeer, maar over meer zaken die op deze weg volgens enkele omwonenden spelen. Hij wil allereerst weten welke acties B&W heeft ondernomen om de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers, te verbeteren. Er staan namelijk nog steeds vrachtauto’s, soms urenlang, geparkeerd op de fietssuggestiestroken. Wat gaat B&W doen om op korte termijn hier toch verbetering in aan te brengen, zo vraagt Beijk zich af. Daarnaast wordt er in de nachtelijke uren harder gereden dan de toegestane snelheden op de laan, dit ondanks de sluizen. Verder valt het hem op dat er veel overhangend groen is. Dat zorgt dat voetgangers te vaak de weg op moeten. Ook dat is verkeersgevaarlijk, stelt hij. Het valt hem ook op dat stoeptegels kapot zijn. Volgens bewoners is dit niet alleen het gevolg van vrachtauto’s die op het trottoir rijden en parkeren, maar ook omdat gestapelde containers bij een bedrijf over de omheining vallen, met levensgevaarlijke situaties voor daar lopende mensen. Verder hebben omwonenden kenbaar gemaakt dat zij zien dat vervuild water geloosd wordt op de kolken. Het komt Beijk voor dat het niet toegestaan is dat bedrijfsafvalwater geloosd wordt op het riool. Tevens klagen omwonenden over geluidsoverlast, onder andere om 4.00 uur in de ochtend. Het zwerfvuil is eveneens een steen des aanstoots. Niet alleen is er veel zwerfvuil afkomstig van de klanten van McDonalds, ook van pauzerende medewerkers van bedrijven aan de Wasbeekerlaan, zo geven omwonenden aan. Tenslotte voelen zij zich niet gehoord voelen bij het doen van Fixi meldingen aan de gemeente. Beijk vraagt B&W daarnaar te laten kijken.

Meer berichten