Logo deteylinger.nl
Foto: archief
Politiek

Commissie wil meer grip verkeersonveilige plekken

  Politiek

De gemeentelijke lijst en plan van aanpak voor verkeersonveilige plekken in Teylingen wordt een ‘levend’ document met de meest recente stand van zaken. Elk half jaar wordt deze update dan besproken in de raadscommissie Ruimte. Dit voorstel van het CDA en de fractie Piket werd breed gedragen in de commissie.

Door Nico Kuyt

Wethouder Heleen Hooij zegde vorige week toe elk half jaar het overzicht naar de raadscommissie te sturen. Daarbij wordt ook een reactie van de verkeerspolitie toegevoegd. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. De commissie krijgt november de eerste lijst. De wethouder wilde een halfjaarlijkse update eigenlijk niet. Zij stelde een jaarlijkse voor, omdat er dan meer heeft plaatsgevonden. Een half jaar vond zij te kort. Van de 35 punten op de lijst zijn over het afgelopen jaar pas drie punten bijna gereed. Een groot aantal zijn ondergebracht in projecten als HOV en centrumvisie, die nog niet zijn gestart, of knelpunten die wachten op een herinrichting van de weg.

Onderwerp dat leeft

Maar bijna de gehele commissie zag zo’n halfjaarlijkse update wel zitten. Het is een onderwerp dat leeft in de gemeente en geeft zo het beeld naar de inwoners dat blijvend aan het probleem gewerkt wordt. Alleen de VVD had hier moeite mee. Je moet wel verandering erop zien. Maar ook de wethouder bespeurde een meerderheid voor halfjaarlijks en zegde dit toe. Er volgde in de commissie nog een bespreking over diverse oplossingen, zoals nu al het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld flitspalen bij gevaarlijke punten waar te hard wordt gereden, bijvoorbeeld in 30 km-zones. Hooij gaat dit voorleggen aan de gemeentelijke verkeersadviseur. Om al de bebouwde kommen in Teylingen 30 km te maken, een idee van de PvdA, vond hier en daar enige steun, maar niet bij de VVD.

HOV is geïntegreerd verhaal

CDA en de fractie Piket stelden verder voor om niet te wachten op de aanpassingen voor de HOV en ander uitstel in de tijd, maar nu aan te pakken of met tijdelijke maatregelen alvast veiliger te maken. Te denken valt aan kruisingen met de Hoofdstraat, zoals Vliegeniersweg, Hortuslaan en de situatie met vrachtwagens op de fietsstrook op de Wasbeekerlaan. Maar voor wat betreft de HOV moest Hooij op de rem trappen. Dat is een geïntegreerd verhaal. Je kunt niet zomaar een paar verkeerslichten gaan ophangen. De bus krijgt hierop voorrang en aparte banen. Wethouder Marlies Volten kon toevoegen dat voor de aanpassingen van het gedeelte in Voorhout een verkeersbesluit is genomen. Die ligt ter inzage en als definitief komt de aanpak in Voorhout. Voor aanpassingen in een gedeelte van Sassenheim komt een voorstel in oktober naar de commissie. Het derde stuk van de lijn volgt later. Voor de Wasbeekerlaan kon Hooij melden dat gesprekken met bedrijven en bewoners worden gevoerd. Daar wordt aan gewerkt.

Meer berichten