Logo deteylinger.nl
Foto: pr./www.gomdb.nl
Teylingen

Geen tijdelijke stop op handhaving bollengrond

  Politiek

Teylingen • Een krappe meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten om de handhaving op het oneigenlijk gebruik van bollengrond niet op te schorten totdat nieuw beleid is vastgesteld. Had nog één raadslid gestemd voor de motie voor een tijdelijke stop, dan hadden de stemmen gestaakt. Maar met 13 stemmen tegen en 11 voor werd de motie net aan verworpen.

Door Nico Kuyt

De fracties van GroenLinks, PvdA, en het CDA wilden het opschorten en dienden de motie in. De Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zijn gemaakt en opgericht om onder andere de bollengrond te beschermen en het landschap open te maken. De handhaving is gestart tegen illegale paardenweitjes en moestuintjes op bollengrond. Maar er is discussie over de ISG en GOM ontstaan. Onder andere lag er een rapport van de rekenkamer die concludeert dat er negatieve neveneffecten kleven aan de huidige werkwijze, zoals voor startende jonge ondernemers. Sommige stukjes gras zijn economisch onrendabel voor de bollenteelt, maar er wordt wel gehandhaafd. Een aanscherping van het beleid is noodzakelijk, zo bloeit hier en daar de gedachte. 

Later spijt

“Alles tendeert naar een ander beleid. Wij vragen de handhaving on hold te zetten tot nader order, want het zou kunnen wijzigen”, meende Don Verhoeff (GroenLinks) in de afgelopen gemeenteraad. Geen onomkeerbare beslissingen nemen waar je later spijt van krijgt”, voegde Sybrinne de Vries (CDA) toe. “Een pas op de plaats is helemaal op zijn plaats. Niet de fout van de eeuw maken”, meende eveneens Dion Piket (fractie Piket). Een woordvoerder voor de Stichting Waarom Weg sprak nog de vergadering toe en pleitte voor een generaal pardon als het een veld betreft niet groter dan 1 hectare. Hij vroeg om maatwerk.

Gelijke monniken

Wethouder Marlies Volten verklaarde dat maatwerk wordt toegepast. Ongelijke gevallen worden ongelijk behandeld, maar gelijke gevallen gelijk. Het gaat om meer dan alleen de paardenweides en de moestuinen. Er zijn ook locaties waarbij sprake is van een andere vorm van strijdig gebruik, zo gaf zij eerder in een raadsmemo aan. Op het moment dat het strijdige gebruik hier wel wordt gehandhaafd en bij een paardenweide of moestuin niet, dan is er sprake van ongelijke behandeling terwijl dit wel gelijke gevallen zijn, en is er dus sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel. Bij niet handhaven wordt ‘slecht gedrag’ beloond en dat is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast kan het ook een precedent scheppen. “De gemeente neemt er alle tijd voor om het zorgvuldig te doen. Er wordt nog onderzoek gedaan om het economisch rendement te concretiseren. In die specifieke gevallen wordt de handhaving opgeschort tot de criteria er zijn. Dat wordt dan een toevoeging op het maatwerk dat de gemeente al levert”, aldus de wethouder. 

Naast de indieners kreeg de motie steun van de ChristenUnie en de fractie Piket en dat was net iets te weinig. De motie werd verworpen.

Meer berichten