Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

Onafhankelijk onderzoek naar aanleg Park Molentocht

  Politiek

Voorhout • Burgemeester Carla Breuer laat een extern onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het verloop van de planvorming tot en met de aanleg en het herstel van Park Molentocht. Dit tot en met de periode half december 2021. In het nieuwe park kan overvloedig water niet goed weglopen.

door Nico Kuyt

B&W geeft aan van het proces van de casus Park Molentocht te willen evalueren en hiervan leren. Na de aanleg bleek er veel water in het park te blijven staan. Een tweede uitvoerder heeft gepoogd herstel in de afvloeiing aan te brengen. Een extern onafhankelijk onderzoek moet nu over het gelopen project helderheid verschaffen. Door meerdere offertes op te vragen scherpt de gemeente de opdracht aan. Vanwege de zuiverheid vindt het onderzoek plaats onder verantwoordelijkheid van de burgemeester in plaats van de portefeuillehouder, wethouder Heleen Hooij. 

Naast het onderzoek wordt nog steeds gewerkt aan de (technische) mogelijkheden voor de aanvullende herstelmaatregelen van de wateroverlast in het park en de aansprakelijkheidstelling, het verhalen van de kosten dus. Dit vindt weer wel plaats onder aansturing van de wethouder.

Meer berichten