Logo deteylinger.nl
Foto: Marieke Voorn
Sassenheim

Oranjevereniging Sassenheim: Opnieuw andere invulling Koningsdag

  Activiteiten

Sassenheim • In 2020 werd op Koningsdag een alternatief programma opgesteld, omdat door de corona-maatregelen een viering op de traditionele manier niet mogelijk was. ‘Toen hoopten we nog dat deze aanpassingen eenmalig zouden zijn, maar helaas weten we nu beter,’ schrijft de Oranjevereniging Sassenheim. 

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft moeten besluiten dat Koningsdag 2021 anders zal worden gevierd dan in Sassenheim gebruikelijk is. Hoe de festiviteiten er precies uit zullen zien weten ze nog niet. Dat de traditionele Kindermarkt met het Rad van avontuur niet door zullen gaan is wel al zeker. Over alternatieven wordt momenteel nagedacht. 

Geen seniorentocht

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft moeten besluiten dat in mei 2021 ook geen Seniorentocht georganiseerd zal worden. Of er later dit jaar wel mogelijkheden zullen zijn is momenteel nog niet te voorzien. Hierover is daarom nog geen definitief besluit genomen. Zodra er hierover een besluit genomen wordt, zal het bestuur hierover informeren.

Jaarvergadering op 14 juni

De jaarvergadering is normaal gesproken in de eerste maand van het jaar. Het bestuur van de Oranjevereniging heeft besloten de jaarvergadering dit jaar pas te houden op 14 juni. Statutair is bepaald dat de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de vereniging, in de eerste helft van het jaar volgend op het afgesloten kalenderjaar plaats moet vinden. Door de actuele beperkingen bij het samenkomen van mensen is het organiseren van een ALV op de traditionele wijze op dit moment niet mogelijk. Er is voor gekozen om geen online vergadering uit te schrijven. Mocht het op 14 juni nog steeds niet mogelijk zijn een vergadering te beleggen, zal dan wel gekozen worden voor het organiseren van een online vergadering.

Meer berichten