Afbeelding
Foto: pr.

Huis te Warmond overgedragen aan monumentenorganisatie Hendrick de Keyser

Algemeen

Warmond • Vereniging Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het Huis te Warmond op dinsdag 15 januari in eigendom overgenomen. Hiermee is het startsein gegeven voor een grote restauratie die de komende jaren plaats zal vinden. De renovatie en restauratie van het rijksmonument, met een begroting van ruim twee miljoen euro, is mogelijk gemaakt door een eigen investering van 'Hendrick de Keyser' en bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen, verschillende fondsen en de Stichting Huis te Warmond.

Het rijksmonument, dat vanaf de jaren zestig in appartementen wordt bewoond, is voor het laatst gerestaureerd in 1962-1963. Zesenvijftig jaar na deze restauratie verkeert het gebouw zowel uitwendig als inwendig in een kwetsbare staat. Materialen hebben het einde van hun levensduur bereikt of zijn daar zelfs overheen en installaties zijn verouderd. Dit is van buiten te zien aan afbladderend pleisterwerk en scheuren in de gevels. De westelijke vleugel is recent aan de buitenkant hersteld, maar het interieur moet nog worden aangepakt. De toestand van de rest van het grote gebouw verslechterde de laatste jaren snel. De overdracht van het huis door Stichting Huis te Warmond aan monumentenorganisatie 'Hendrick de Keyser' maakt restauratie en renovatie van het gebouw mogelijk, hetgeen gefaseerd zal worden uitgevoerd. De werkzaamheden gaan op korte termijn van start. Eerst zullen de gevels en daken worden hersteld, daarna worden de westelijke vleugel en de installaties gerenoveerd. Pas daarna worden historische interieuronderdelen gerestaureerd.

Plannen voor de toekomst

Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doelstelling het behoud en de instandhouding van monumenten. Zo heeft de Vereniging momenteel 425, veelal bekende, monumenten in heel Nederland in bezit. Eenmaal verworven panden worden nooit meer verkocht. Uit de huuropbrengsten kunnen langlopend onderhoud en restauraties worden bekostigd. Met de overdracht van Huis te Warmond zijn ook de toekomstplannen voor dit rijksmonument bekend gemaakt. Na restauratie blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond. 'Hendrick de Keyser' wil het kunsthistorisch interessante gebouw echter voor een breder publiek 'leesbaar en beleefbaar' maken en daarmee beter verankeren in zijn omgeving. Het landschapspark rondom het huis, eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, is reeds lang toegankelijk voor wandelaars maar na restauratie krijgt het tot nu toe gesloten huis daar meer verbinding mee. Zo komt er een 'Monument en Bed' (vakantieverblijf) en een informatiepunt voor bezoekers in de westelijke vleugel. Op langere termijn wil 'Hendrick de Keyser' een aantal vertrekken in met name de middenbeuk een representatieve museale inrichting en functie geven.

Monument

De geschiedenis van Huis te Warmond gaat terug tot de middeleeuwen toen het als kasteel bewoond werd door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond, onder wie het oude Hollandse geslacht Van Wassenaer-Duvenvoorde. Cornelis Pieter van Leyden, telg uit een puissant rijke Leidse regentenfamilie, liet vanaf 1774 het grillig gevormde eeuwenoude kasteel verbouwen tot een neoclassicistisch zomerverblijf. De symmetrische, wit gepleisterde gevels verhullen een ratjetoe aan bouwdelen uit verschillende bouwfasen. Zo gaan in één van de torens restanten schuil van een middeleeuwse donjon. In het huis bleven de laat 18de-eeuwse interieurs grotendeels onaangetast bewaard met wandbetimmeringen, schouwen, schilderstukjes en verfijnde stucplafonds. Opmerkelijk is de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen.

Uit de krant