Afbeelding
Foto: pr

Bouw fietsbrug gegund aan aannemer Damsteegt

Algemeen

Na de opening van de Noordelijke Randweg (Bollendreef) in de zomer van 2022 en het doortrekken van de Spoorlaan in het voorjaar van 2023, komt de uitvoering van het volgende deelproject in beeld: de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart.

De gemeente heeft de opdracht voor de bouw van deze brug verleend aan aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk. In de aanbesteding heeft de gemeente zes aannemers met aantoonbare ervaring met de bouw van complexe stalen bruggen, gevraagd een aanbieding te doen. Damsteegt heeft de beste aanbieding gedaan.

Start 

De nieuwe brug, voor fietsers en voetgangers, vormt een nieuwe verbinding tussen het bestaande fietspad langs de randweg en de Leidsevaart in Noordwijkerhout. Op die manier ontstaan er nieuwe snelle verbindingen tussen Voorhout en Noordwijk en Noordwijkerhout. Het ontwerp van de brug is gemaakt door ingenieursbureau IPV Delft. Aannemer Damsteegt gaat op basis hiervan het uitvoeringsontwerp maken. Voordat de uitvoering buiten kan starten moeten eerst de aanwezige rugstreeppadden in het plangebied worden gevangen. De rugstreeppadden komen in het voorjaar uit hun winterslaap. De rugstreeppad is een zwaar beschermde diersoort en de gemeente moet zich houden aan de strenge regels die hiervoor gelden. Afgelopen periode zijn er paddenschermen geplaatst in het projectgebied om de rugstreeppadden te kunnen vangen.

Voorjaar 2025

De planning voor de uitvoering wordt de komende periode door Damsteegt uitgewerkt. De start van de voorbereidende werkzaamheden en de bouw is nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de brug in het voorjaar van 2025 gebruikt kan worden. Tijdens de uitvoering is er op verschillende momenten hinder voor het verkeer op de Leidsevaart en voor de scheepvaart op de Haarlemmertrekvaart. Hierover informeert de gemeente de omwonenden via huis-aan-huisbrieven en ook via deze nieuwsbrieven, de website en de Gemeenteberichten.

Uit de krant