Afbeelding
Foto: Pixabay - Jürgen Rübig

Realisatie woningbouw Nieuw Boekhorst weer stap dichterbij

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan van deelgebied De Vijver in Nieuw Boekhorst vrijgegeven voor bespreking in de gemeenteraad. In het plan staat beschreven hoe de ruimte wordt ingedeeld en gebruikt. Het plan is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente met woonstichting Stek en de marktpartijen Heijmans en Blokhuis. Daarnaast informeert het college de raad over de voortgang van het ontwerp van twee groene deelgebieden binnen Nieuw Boekhorst: De Driehoek en het Boekenburgbos.

Nieuw Boekhorst wordt een landschappelijk woongebied met verschillende buurten met elk een eigen sfeer. Deelgebied de Vijver is er een van. De groene en waterrijke omgeving van de geplande vijver en de Dorpsweide zijn er bepalend voor het karakter. De indeling met verschillende type woningen zorgen er voor een rustig en informeel beeld. Als dragend element voor de hele buurt is ‘de Laan’ bedacht, met bomen aan weerszijden. De vijver krijgt openbare oevers en wordt een doorlopende route voor voetgangers. De groengebieden zijn autovrij. In deelplan De Vijver komen 138 woningen, waarvan 74 eengezinswoningen, 24 middenhuur-appartementen in een drielaags gebouw) en 40 sociale appartementen in een vijflaags gebouw.

Het Boekenburgbos

Het Boekenburgbos is een van de groene deelgebieden van Nieuw Boekhorst. Dit is een agrarisch gebied van ruim 3 hectare dat tot een bosachtige omgeving wordt omgevormd. Op deze plek is veel aandacht voor cultuurhistorische elementen als het voormalig kasteel Boekenburg en een molen. En daarnaast is er ruimte voor natuurwaarden en biodiversiteit. Bij het ontwerpproces waren bodem en water belangrijke uitgangspunten, omdat de kwaliteit belangrijk is voor duurzame plantengroei. Met aandacht voor ecologie wordt bos aangeplant en ontwikkeld. Binnen tien jaar ontstaat hierdoor een bos met natuurlijke variatie.

Duurzaam wonen

Gemeente Teylingen zet zich in voor een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving. Met de woningen van Nieuw Boekhorst sluit de gemeente aan op wat inwoners willen. Zo ontstaat er in Teylingen een betere doorstroming van woning naar woning en blijven er verschillende typen huizen bestaan.

Op 25 april staat het ontwerp op de raadsagenda. Daarvóór bespreekt de raadscommissie het plan.

Uit de krant