Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Regio

Rijnland stimuleert aanleg van natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

  Duurzaam & Groen

Regio • Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van deze oevers aan te moedigen heeft Rijnland een subsidieregeling. Iedereen die binnen het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei van dit jaar subsidie aanvragen.

Een natuurvriendelijke oever is een groeiplaats voor oeverplanten en onderwaterplanten. Voor vissen, kikkers, padden, vogels, insecten en kleine zoogdieren is zo’n oever een belangrijke plek. De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en is positief voor de biodiversiteit. Rijnland wil daarom zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers realiseren.

In watergangen met recht of beschoeide oevers kan geen gevarieerde begroeiing ontstaan. Een natuurvriendelijke oever heeft daarom een geleidelijke overgang van water naar land. We zoeken grondeigenaren die bereid zijn een bestaande rechte oever landinwaarts af te graven als een flauw talud, zodat die geleidelijke overgang van water naar land ontstaat.

Voorwaarden subsidie
De regeling geldt voor iedereen die in het gebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Rijnland geeft subsidie voor het afgraven van de oever, de beplanting van de oever en waar nodig voor een afrastering en een onderwaterbeschoeiing. De subsidie is maximaal 75 euro voor elke oeverlengte van 1 meter. De bijdrage per aanvrager of project is maximaal 50.000 euro per jaar. Er zijn ook situaties waar wij geen subsidie geven, bijvoorbeeld als er een kleine kans is op een goede ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever.

Aanvragen subsidie
Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Stuur uw subsidieaanvraag dan voor 1 mei 2021 in. Hoogheemraad Waldo von Faber: “Rijnland zet zich in om het water weer natuurlijk te maken. Samen met u willen wij daarvoor aan de slag. Deze subsidieregeling is een stimulans om een prachtige natuurvriendelijke oever aan te leggen. Laten we hiervan vooral gebruik maken.”


Op www.rijnland.net/natuurvriendelijke-oever-subsidie staat waarvoor u subsidie kunt krijgen en wanneer zij geen subsidie geven.

Meer berichten