Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben vaak hoge zorgkosten. Deze kun je deels nog steeds terugkrijgen via de belastingaangifte.
Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben vaak hoge zorgkosten. Deze kun je deels nog steeds terugkrijgen via de belastingaangifte. Foto: pixabay

Deel zorgkosten terug van de belasting

Financieel Regio

Regio • Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2019. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend. De aangifte kan vanaf 1 maart 2020 ingediend worden.

Laag inkomen
Ook als het inkomen laag is en iemand geen belasting hoeft te betalen, kan hij belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling. Als iemand zorgkosten opvoert bij de aangifte, hoort hij vanzelf van de Belastingdienst of deze regeling voor hem van toepassing is.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen, zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden, vakanties ed).
Bron: Ieder(in), auteur: Kees Dijkman

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderddertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant