Afbeelding
Foto: pr.

Drukke open dag bij Rijnlands Lyceum

Onderwijs

Sassenheim • Zo'n 2000 ouders en leerlingen van groep 8 kwamen op zaterdag 12 januari een kijkje bij het Rijnlands nemen tijdens de open dag.

De aanstaande brugklassers konden een indruk krijgen van de sfeer, meedoen aan demonstraties en exposities van leerlingen bekijken. Tijdens de mini-lessen viel ook zelf veel te ontdekken.

Informatieavond tweetalig vwo

De informatieavond over tweetalig vwo is op dinsdag 22 januari om 19.30 uur.  Groep 8 leerlingen en ouders die geïnteresseerd zijn in tweetalig vwo zijn van harte welkom om op deze avond zich te informeren over deze vorm van onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. De school is vanaf 19.00 uur open voor koffie. Tweetalig onderwijs betekent dat meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven door onze speciaal opgeleide docenten. Hierdoor leren onze leerlingen die taal snel en goed. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering en Europa. Voor de pauze wordt informatie gegeven, na de pauze kunnen vragen aan een tvwo-panel worden gesteld.

Uit de krant