Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Teylingen

Rekenkamer onderzoekt functioneren lokale WOB

  Politiek

Teylingen • De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en de rekenkamercommissie Teylingen nemen deel aan het ‘DoeMee-onderzoek 2021’ van de Nederlandse vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Het onderzoek gaat over de praktijk van de Wet Openbaarheid bestuur (Wob).

De Wob is al ruim 40 jaar oud. De Wob regelt dat de burger informatie bij de overheid kan opvragen. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheidsinstantie. Overheden moeten hier in principe gehoor aan geven, al kunnen zij besluiten bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld in het geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de Wob staat ook binnen welke termijn de overheid moet reageren op een Wob-verzoek.

De centrale vraag in het onderzoek is hoe er wordt omgegaan met de afhandeling van Wobverzoeken. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de toekomst, naar de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen. Het onderzoek bestaat onder andere uit gesprekken, een vragenlijst-onderzoek en documenten- en dossierstudie. Beide rekenkamercommissies streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 het eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraden. Onderzoeksbureau Pro Facto voert het onderzoek uit. Naast Hillegom, Lisse en Teylingen doen circa zestig andere rekenkamer(commissie)s mee aan dit onderzoek. Dit maakt het mogelijk om gemeenten te vergelijken.

Meer berichten