Logo deteylinger.nl
Foto: Pexels.com
Teylingen

Onzekerheid teistert de Kadernota voor de komende jaren

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad heeft vorige week de Kadernota aangenomen. Het is een richtinggevend document voor het opstellen van de Begroting voor de komende jaren. Maar onzekerheden plagen de huidige tijd. Corona, ingrepen vanuit het Rijk, de komende verkiezingen volgend jaar, de Kadernota is heel terughoudend. Niet allerlei nieuwe initiatieven. Dat maar overlaten aan het nieuwe college van B&W. Even voortkabbelen op de huidige koers.

Door Nico Kuyt

Eigenlijk is het B&W die de Kadernota vaststelt, maar de richtinggevende uitkomsten van de gemeenteraad zijn niet zomaar door B&W terzijde te schuiven. Maar deze Kadernota is wel een heel bijzondere. “De pandemie heeft veel gevraagd. Ondanks alles proberen wij Teylingen beter en mooier te maken. Maar het is financieel steeds lastiger rond te krijgen. Wij staan zwaar onder druk. Het is lastig een perspectief voor de lange termijn te schetsen. Er is grote onzekerheid. Het jaar 2022 lijkt mee te gaan vallen, maar na 2022 is er een veel somberder beeld. We krijgen pas duidelijkheid na de voortslepende kabinetsformatie. Voor 2022 krijgen we het wel rond, maar moeten een kansenkaart maken met mogelijke bezuinigingen”, zo schilderde wethouder Marlies Volten het wel onzekere beeld.

Geen visie

Maar voor Fred Koot (Groen en Leefbaar Teylingen) was het een beetje ambivalent. Beleidsarm, geen visie, geen oplossingsrichting, het is wel wat mager. Het Rijk moet over de brug komen en tolgeld meenemen. Sandra Groenendal (PvdA) beaamde dit. “Onze vrijheden worden steeds meer beperkt. Niemand is gehouden aan het onmogelijke en we kunnen geen landelijke problemen oplossen. Dit heeft desastreuse gevolgen.” Zij beklemtoonde dat het voor jongeren heel lastig is woningen te vinden en pleitte voor een algemeen sociaal fonds, een idee dat nog wel wat weerklank vond in de gemeenteraad, maar ook weer op wat problemen stuitte. En ook innovatief bouwen bepleitte Paul Witteman (PvdA). “Bouwen naar behoefte”, meende ook Frans van Swieten (Trilokaal). “Eenvoudig is het niet in de financiële situatie”, verzuchtte hij. Bezuinigingen en ombuigingen alleen als de noodzaak er is. En ook hij voorzag geld van de overheid als middel. Dion Piket, van de gelijknamige fractie onderstreepte het prettig wonen, geen Bijlmerachtige situaties. “Kijk voor wie je bouwt”. Wellicht het aantal woningen reduceren, bijvoorbeeld in Nieuw Boekhorst. “Bouwen voor jongeren en ouderen”, zei Frans Nederstigt (ChristenUnie) en vond het toekomstig voorgestelde beleid maar een opzadelen met een probleem. Er wordt teveel uitgegeven dan wordt opgehaald. Een pleister op een open wond, zo schatte hij de Kadernota in. “Bouwen met een visie”, bedacht Bart van der Ploeg (D66) en zag veel uitdagingen de komende jaren, maar Edith Alkemade (D66) ook bespeurde ook weer in investering in het behoud. Inwoners moeten worden ontzien, die hulp nodig hebben.

Reny Wietsma (CDA) zag wel ruimte voor een betere besteding. Denk aan betaald parkeren bij stations als zij langer dan een dag staan. Monique de la Rie bejubelde als grootste partij de voordelen die in de laatste raadsperiode zijn behaald. Maar het moet wel betaalbaar voor de burger worden gehouden. Je moet niet bewoners verplichten te verduurzamen, maar wel hen faciliteren als zij dat wensen. “Prettig wonen is niet voor iedereen weggelegd”, weerkaatste Don Verhoeff (GroenLinks). De gemeentelijke algemene reserve inzetten als investering was zijn idee. “De mouwen opstropen”, besloot Frank Beijk (VVD) het slotwoord voor de komende jaren.

Meer berichten