Logo deteylinger.nl
Foto: Willemien Timmers
Voorhout

Wateroverlast park Molentocht wordt aangepakt

  Politiek

Voorhout • Om de wateroverlast in het park aan de Molentocht op te lossen is een plan van aanpak samengesteld. Op enkele plekken worden aanpassingen verricht om het water afdoende naar de ondergrond of naar de drainage te doen afvloeien.

door Nico Kuyt

Afgelopen jaar is tijdens het voorjaar veel plassen en allerlei natheid op de bodem van het park aan de Molentocht geconstateerd. Regelmatig moesten op veel plekken inwoners zich waden door het park. Het euvel is dat het regenwater niet goed wordt afgevoerd en opgenomen in de grond. Een kleilaag op zo’n 40 tot 45 centimeter verhinderde dat. Deze laag is zo slecht doordringbaar dat water niet snel genoeg naar de zandsleuf van de drainagebuis of naar dieper het grondwater kan stromen, en water zich dus op de oppervlakte ophoopt.

Onderzoek

B&W heeft het huidige drainagestelsel onder het park laten onderzoeken om te bepalen of met plaatselijke herstelmaatregelen het waterprobleem kan worden opgelost of dat het noodzakelijk is om een compleet nieuw drainagestelsel aan te leggen. Het resultaat geeft aan dat de huidige drain voor een groot deel weliswaar functioneert, maar dat deze op enkele plekken moet worden hersteld.

Het houdt in dat kleine herstelwerkzaamheden aan de bestaande drainage worden uitgevoerd. Op enkele plekken wordt een puinlaag doorbroken. De toplaag krijgt tevens een bewerking zodat het water beter wordt opgenomen. De huidige plantvakken worden gerooid en later weer herplant.

Minder kostbaar

Met deze keuze schat B&W een vermindering te bereiken van 70 tot 80 procent van de wateroverlast. Andere oplossingen zijn aanzienlijk kostbaarder en vergen een ingrijpende aanpak van het park. B&W gaat onderzoeken of de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden voor de ontstane situatie. Als dat het geval is zal hiervoor een juridisch traject ingezet worden. Voor de realisatie benadert B&W twee à drie marktpartijen voor een vrijblijvend offerte en het uitvoeren van de werkzaamheden. Kosten bedragen ongeveer 80.000 euro. Hiervoor dient de gemeenteraad nog zijn fiat te geven, want bepaalde activiteiten vallen buiten de bestaande budgetten.

Meer berichten