Logo deteylinger.nl
Foto: pr./Sven van der Vlugt
Teylingen

Vraag om stop van bouw GOM-woningen in buitengebied

  Politiek

Teylingen • De fracties van GroenLinks, fractie Piket, CDA, PvdA en ChristenUnie willen direct stoppen met het verstrekken van de zogenaamde GOM-woningen in het buitengebied en tevens geen handhaving meer tegen oneigenlijk gebruik van bollengrond, zoals paardenweitjes, totdat er nieuw beleid is.

door Nico Kuyt

De raadscommissie Ruimte hield een opiniërend gesprek over de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Sinds eind 2018 zijn bij raadsleden vragen ontstaan over de werkwijze en resultaten van de GOM. Op verzoek van de gemeenteraad is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Vooraf aan de bespreking kwam Alfred Pop, voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG), pleitten voor het behoud van het landschap en erfgoed. De CHG verzet zich al jaren tegen Greenport-woningen. “Onze streek is aan het verpauperen”, aldus Pop. Geen twijfel was er onder de fracties voor de noodzaak van een herijking van de ISG. Het CDA wil hiervoor in de gemeente gesprekken opstarten en de andere aangesloten gemeenten binnen de ISG als toehoorders betrekken, andere fracties willen een gelijk optrekken met alle vijf aangesloten gemeenten. In een volgende commissie wordt dit verder besproken. 

Een aantal fracties stelde voor om intussen meteen een bouwstop voor GOM-woningen in het buitengebied en geen handhaving tegen oneigenlijk gebruik van bollengrond. Andere vonden dat te ver gaan. Er kunnen zaken komen die wel kunnen in het buitengebied. Dat moet per geval beoordeeld kunnen worden. De fracties voor een bouw- en handhavingstop denken na over het indienen van een motie.

Meer berichten