Logo deteylinger.nl
Foto: CC0
Teylingen

Onvrede in commissie over wijziging ophaal oud papier

  Politiek

Teylingen • Enkele fracties spraken in de raadscommissie Bestuur onaangenaam verrast te zijn door het bericht dat B&W de huidige ophaal van oud papier wil stoppen en overgaan tot containers. Een van de reden is volgens B&W dat verschillende inzamelaars niet meer met vrijwilligers op de inzamelwagens willen werken. Een meerderheid van de commissie wil echter een bespreking in de commissie van 24 november.

Door Nico Kuyt

Al vele jaren zamelen verenigingen het oud papier en karton in de gemeente in. Vanwege de pandemie is dit sinds maart 2020 gestaakt. Het gaf B&W de aanleiding om de inzameling door de huidige vijf verenigingen te heroverwegen. B&W onderzocht vier scenario’s en koos voor het uitbreiden van het container bestand en verenigingen te laten kiezen een papiercontainer op eigen terrein plaatsen. De inzameling door verenigingen zoals dit nu gaat staat volgens B&W namelijk onder druk. “Uit het oogpunt van veiligheid en de inzet in de donkere uren, is de boodschap van verschillende inzamelaars dat zij niet meer met vrijwilligers op de inzamelwagens willen werken en bij een nieuwe aanbesteding niet zullen inschrijven”, zo leest de brief die B&W naar de gemeenteraad stuurde. 

Opbrengst

In het door B&W gekozen uit te werken scenario krijgen ‘alle’ verenigingen de mogelijkheid om op ‘eigen terrein’ hun oud papier in te zamelen in containers. Voor de twee verenigingen die nu inzamelen en geen eigen terrein hebben, die krijgen voor twee jaar de mogelijkheid een container buiten het terrein te adopteren, waarvan zij de opbrengst krijgen. Na die twee jaar wordt dit geëvalueerd en gekeken of het gecontinueerd wordt en of deze mogelijkheid ook wordt opengesteld voor andere verenigingen die geen eigen terrein hebben. De verwachting is wel dat het brengen van oud papier naar de verenigingen en het toelaten van nieuwe clubs, nadelige gevolgen kan hebben voor de opbrengst van de huidige vijf inzamelende verenigingen. Daarom wordt voor een periode van drie jaar een afbouw voor de vergoeding afgesproken.

Bespreking

Tijdens de rondvraag in de raadscommissie Bestuur spraken Edith Alkemade (D66) en Reny Wietsma (CDA) hun verbazing uit over de wijziging van inzameling. Beiden zijn benaderd door verenigingen. Er zou in hun ogen niet voldoende gecommuniceerd zijn en iedereen voor een voldongen feit geplaatst. Wietsma betitelde het als ‘vrij kwalijk’. Beiden wensten over de wijziging een bespreking in de komende commissie. Maar wethouder Heleen Hooij stelde dat de inzameling van het afval een bevoegdheid is van B&W. Maar een meerderheid was het daarmee niet eens, dus wordt het geagendeerd.

Meer berichten