Afbeelding

Gemeente, huisartsen en Zorg en Zekerheid doen samen oproep aan kabinet

Politiek Teylingen

Teylingen • De gemeenten en huisartsen in de Duin- en Bollenstreek en het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid vragen het kabinet in een brief aandacht voor de complexe en nijpende vraagstukken waar de samenleving voor staat. Dit zijn voldoende voor ouderen geschikte huisvesting, verpleegzorgcapaciteit, personele bezetting in de zorg, mantelzorg en vrijwilligers, eenduidige en op elkaar aansluitende wetgeving. Zij roepen het kabinet op om de hoogste prioriteit te geven aan deze vraagstukken.

Begin dit jaar uitten de huisartsen in Teylingen in een open brief in De Teylinger hun zorgen over het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en de daaraan gerelateerde knelpunten. Zoals eenzaamheid, de druk op de thuiszorg en het ontbreken van voldoende verpleeghuiscapaciteit. Nederland vergrijst. Tot 2040 zal in de regio Zuid-Holland Noord het aantal ouderen verdubbelen. Wethouder Arno van Kempen (zorg) en wethouder Marlies Volten (wonen) zijn met de huisartsen in gesprek gegaan. Ook de gemeente Teylingen onderkent de knelpunten en deelt deze zorgen. 

Een breed gedragen initiatief 

De situatie in Teylingen staat niet op zichzelf en daarom is naar een breder draagvlak gezocht. De andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek kampen met dezelfde vraagstukken en ondersteunen het initiatief. Ook de huisartsen in de Duin- en Bollenstreek en Zorg en Zekerheid (zorgkantoor en zorgverzekeraar) staan er positief tegenover. Alle reden voor het sturen van een gezamenlijke brief. Wethouder Marlies Volten is blij met deze regio brede steun: “De VNG voert al een actieve lobby op deze grote maatschappelijke opgaven. Het is goed dat dit gebeurt. En we willen een aanvullend signaal afgeven, specifiek vanuit onze regio.” 

Een groot knelpunt: het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis 

Veel ouderen blijven zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar er komt vaak een moment dat ook de ambulante zorg en ondersteuning voor een deel van de ouderen niet meer voldoende is. Er is grote behoefte aan passende woonvormen tussen thuis en verpleeghuis met permanente en professionele zorg: met zorg dichtbij wonen. Dit kan het gat opvullen dat is ontstaan doordat de verzorgingshuizen grotendeels zijn verdwenen. Deze worden in deze situaties nu gemist. 


Onze taak, invulling geven aan het thuis wonen

Wethouder Marlies Volten: “Samen met onze partners werken we aan één verbindend doel: dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Vanuit dat doel voelen we ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de ondersteuning en zorg beschikbaar is en dat woningen en de leefomgeving geschikt zijn.”

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant