Logo deteylinger.nl
Foto: pr. / pixabay.com
Teylingen

B&W volgt oproep van Omgeving Zonder Vlieghinder niet

  Politiek

Teylingen • De stichting Omgeving Zonder Vlieghinder (OZV) stelt wel dat in Teylingen nieuwbouwwoningen gebouwd worden waar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) teveel vliegtuiglawaai van Schiphol is om gezond te kunnen wonen, maar B&W kan hier niet zomaar in meegaan, zo antwoordt B&W op vragen van de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, Progressief Teylingen, Lijst Schenk en de ChristenUnie.

door Nico Kuyt

De prognose van nieuw te bouwen woningen in de gemeente tot 2030 is circa 2.300 woningen. Het OZV beweert nu dat de gehele gemeente onder de WHO-contour valt en doet de oproep aan de gemeenten in de regio om in regionaal verband een vuist te maken en in gesprek met het Rijk te gaan met de eis dat de geluidsoverlast van Schiphol drastisch wordt verminderd. B&W geeft in zijn antwoord aan dat het rapport van OZV zich kenmerkt door een ééndimensionale benadering van de problematiek rond wonen en vliegen. De woonproblematiek kent meerdere dimensies. In essentie gaat het over goede ruimtelijk ordening en het maken van afwegingen tussen allerlei maatschappelijke belangen. “Het rapport helpt daarom niet bij het voeren van het goede gesprek over wonen en vliegen of over de andere opgaven die om ruimte in de regio vragen”, beoordeelt B&W.

Risico’s

B&W erkent dat inderdaad uit diverse onderzoeken blijkt dat vliegtuiglawaai kan leiden tot gezondheidsrisico’s en dat dit toeneemt bij een hogere geluidbelasting. Maar ook blijkt dat het effect locatie-afhankelijk is en van persoon tot persoon verschilt. Een opname van gemiddelde hinder bij gemiddeld geluid in een gemiddeld gebied kan niet zonder meer naar een specifieke locatie worden vertaald. In werkelijkheid treden door bestaande bebouwing, achtergrondgeluid en inrichting van de openbare ruimte lokale verschillen op in de daadwerkelijke geluidbelasting en daarmee ook op het effect van die belasting. Welke risico’s er in een bepaalde situatie zijn, in welke mate deze zich voordoen en hoe deze te wegen, vergt per situatie een maatwerkbeoordeling. B&W is voor wat betreft de aanwijsbare invloed van luchtvaart en ultrafijn stof nog in afwachting van de eindrapportage van het RIVM over het meerjarig onderzoek naar de gezondheidseffecten rond Schiphol. 

Bestaand overleg

Via het interbestuurlijk overleg in de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS) is B&W in gesprek met het Rijk en de luchtvaartsector over het bewerkstelligen van een basisleefkwaliteit in de Schipholregio. Dit omvat bescherming tegen vliegtuiggeluid, normen voor geluid en luchtkwaliteit en dergelijke. “Er is een toenemend besef bij het Rijk dat de beperkt beschikbare ruimte en de zich stapelende ruimteclaims dwingt tot het maken van keuzes en dat niet alles meer kan”, zo geeft B&W aan. Het Rijk wil in samenspraak met de regio een betere balans bewerkstelligen tussen allerlei belangen en opgaven. zo zegt zij. Met een Programma Omgeving Luchthaven Schiphol wil de minister hierop inspelen. Dat moet uiteindelijk een omgevingsagenda opleveren, die het perspectief zal bieden waarbinnen de regio en daarmee Teylingen zich kan ontwikkelen.

Meer berichten