Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Voorhout

Start aanpak wateroverlast Park Molentocht

  Politiek

Voorhout • Deze week is de (deel)(proef)aanpak van de wateroverlast van Park Molentocht gestart. De aannemer is begonnen met een gazon en plantvakken. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

door Nico Kuyt

Uit een grondanalyse blijkt dat de grond niet hoeft te worden vervangen, maar wel losser gemaakt. Er is nagenoeg geen bodemleven meer in de grond en om dit op gang te helpen worden meststoffen toegevoegd. De aannemer gaat de komende tijd het gras frezen en de grond met een puntvormige stalen ploeg opentrekken. Er wordt drainagezand, compost en stalmest aangebracht en doorgespit. Dit geeft enkele dagen een mestgeur. Vervolgens krijgt het gazon nieuw gras en de plantvakken een groenbemester met zaden van verschillende bloemetjes. Het grondwaterniveau wordt regelmatig gemeten. na een intense of langdurige regenperiode. “De gemeente gaat er vanuit dat deze maatregelen goed werken, en maakt daarom op basis van deze werkzaamheden een herstelplan voor het hele park met een kostenraming. Op basis van deze kostenraming neemt B&W een besluit en wordt geld aangevraagd bij de gemeenteraad. Als de raad hierover positief besluit, kan dit najaar de rest van het park worden aangepakt”, aldus B&W.

Meer berichten