Afbeelding
Foto: pr.

Nog veel wensen en ideeën voor bouw Nieuw Boekhorst

Politiek Voorhout

Voorhout • De gemeenteraad gaat op donderdag 30 juni verder spreken over de visie voor de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst. Tijdens de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte bleek dat diverse fracties overwegen moties en amendementen in te dienen.

door Nico Kuyt

Een meerderheid van de commissie sprak de waardering uit over de huidige tekst van de visie, zoals over een 30 procent aan sociale huurwoningen. De visie wordt nu aan de raad ter bespreking voorgelegd en het nemen van een besluit. Een aantal fracties kondigde moties en amendementen aan, waarbij weer andere fracties zich kunnen aansluiten.

Sociaal maatwerk

Zo heeft de fractie van het CDA, samen volgens de laatste telling met de VVD, Trilokaal en Lijst Schenk, een motie ingediend om sociale huurwoningen in eerste instantie aan te bieden aan inwoners van Teylingen. Zij geven aan dat er een groot tekort is aan zulke woningen en het mogelijk is om 100 procent daarvan in eerste instantie beschikbaar te stellen voor de inwoners en wijzen daarbij naar de buurgemeente Kaag en Braassem die dit toepast. Het is van belang dat Teylingers met een smalle beurs zo ook in hun woonbehoeften kunnen voorzien, vinden zij. 

Parkeren

Op zijn beurt wil de VVD weer een amendement indienen om meer parkeerplekken te reserveren voor de sociale huurwoningen. En GroenLinks denkt na over een amendement of motie om een onderzoek te doen naar een busroute door Nieuw Boekhorst. De PvdA wil daarnaast een supermarkt in de wijk, met name voor de oudere bewoners, en meer betaalbare koopwoningen. En Trilokaal denkt na over een starterslening voor Teylingers die weer in Teylingen willen komen wonen, met name studenten die langer dan een jaar niet in Teylingen hebben gewoond en daardoor verstoken blijven van de gunstige lening.

Er is dus nog genoeg om op 30 juni over te spreken. Na goedkeuring door de raad zit er nog een aantal beslissingen aan te komen, zoals over het bestemmingsplan en de vergunningen. Het streven is om in het 2e kwartaal van 2024 te starten met de bouw.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant