Logo deteylinger.nl
Foto: CC0
Teylingen

Sportraad Teylingen stelt zich voor

  Sport

Teylingen • De nieuwe Sportraad Teylingen zich tijdens een webinar begin april gepresenteerd. Vooraf waren besturen van sportverenigingen, lokale politiek en andere belangstellenden gevraagd zich aan te melden. Met ruim 50 vertegenwoordigers uit de Teylingse sportgemeenschap bleek dit een goede insteek te zijn geweest. Het doel van het webinar was om informatie te geven over de diverse partijen die zich in de Teylingse sportwereld bewegen.

Voorzitter Rob Batenburg van de Sportraad gaf een heldere presentatie van de doelstellingen van de Sportraad. Hierbij maakte hij gebruik van een infographic waarbij de bekende fenomenen van het organiseren van Sportcafés, de Sportprijsuitreiking en de Sporthelden werden toegelicht. Daarnaast werd uitgebreid stil gestaan bij de totstandkoming van de Sportraad met nieuwe activiteiten, zoals het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente met betrekking tot sport gerelateerde activiteiten. Ook de deelname aan bredere platforms rondom het thema Vitaliteit kwam aan de orde.

Van en naar verenigingen

Er wordt door de Sportraad gewerkt met ambassadeurs die het contact onderhouden met de sportverenigingen. Dat moet er voor zorgen dat informatie goed bij de verenigingen terecht komt en anderzijds dat knelpunten ook in een breder verband aan de orde kunnen komen in de Sportraad om zo de lokale politiek hierover te adviseren. Nu zijn er vijf ambassadeurs en de Sportraad wil graag doorgroeien naar een tiental.

Gezond en vitaal

Wethouder Arno van Kempen werd door Rosanne Warmerdam van The Pando Network ondervraagd over de positie van de Sportraad voor de gemeente en zijn verwachtingen. De gemeente wil zich richting de inwoners inzetten voor een gezond en vitaal Teylingen. Van Kempen verwacht dat de Sportraad ook juist voor de kleinere verenigingen van betekenis kan zijn en hij is positief gestemd over de samenwerking. Organisaties voor Zorg en Welzijn, sportverenigingen, gemeente, ondernemers, onderwijs, Stiwa; elkaar vinden, samen met en voor inwoners projecten opzetten die leiden tot een verhoging van welzijn en vitaliteit voor de inwoners van Teylingen, dat is het doel. “En laten we dat vooral pragmatisch aanpakken.”

Ludi van Zanten legde vervolgens uit wat het Vitaliteitsakkoord kan betekenen voor de inwoners van Teylingen. Vanuit de Rijksoverheid zijn budgetten beschikbaar gesteld. Organisaties en inwoners kunnen plannen indienen voor het verbeteren van vitaliteit.


Meer berichten