Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Sassenheim

BPT blij met besluit raad: ‘Kerkplein moet zo goed als autovrij’

  Zakelijk

Sassenheim • Business Platform Teylingen is blij met de keuze van de gemeenteraad om te kiezen voor een parkeergarage onder het Hortusplein. 

Ondernemersvereniging Business Platform Teylingen (BPT) hield – naar aanleiding van de plannen van supermarkt Hoogvliet en STEK – een enquête onder al haar leden en de niet-leden in de kern Sassenheim. “Hieruit bleek dat het aantal parkeerplekken op de piekmomenten momenteel al niet voldoende is, laat staan wat er gebeurt als de parkeerplekken op het Kerkplein verdwijnen en deels verplaatst worden naar het nieuw in te richten Hortusplein. Daarnaast zien de ondernemers graag dat het Kerkplein een fijne verblijf- en ontmoetingsplek wordt voor de inwoners en bezoekers van het centrum, waarbij mogelijkheden voor horeca, water, bankjes etc. gecreëerd worden.”

Parkeergarage

Het college van B&W moet dus aan de slag met een parkeergarage onder het Hortusplein na de raadsvergadering van 26 april. “BPT is blij met dit resultaat! Er was in de plannen van het college totaal geen rekening gehouden met ontwikkelingen als meer thuiswerken (ook na corona) waardoor overdag meer parkeerplekken nodig zijn in en rond het centrum en het feit dat de terugkeer van Digros en Hoogvliet ook om meer parkeerplekken vraagt. Als daar bovenop nog extra horeca komt op het Kerkplein, wat de aantrekkelijkheid van het centrum vergroot, zal ook daarvoor meer parkeergelegenheid gecreëerd moeten worden.”

Toekomst

BPT laat weten bereid te zijn om mee te denken met het college over de uitwerking van de plannen voor een autoluw centrum. Onder haar leden heeft zijn een aantal specialisten die met hun kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren.

Meer berichten