Logo deteylinger.nl
<p>De wethouders tijdens de digitale ondertekening.&nbsp;</p>

De wethouders tijdens de digitale ondertekening. 

(Foto: pr.)
Teylingen

Toegang tot hulp met ‘Voor ieder 1’

  Zorg & Welzijn

Regio • Wethouders Jan van Rijn van Hillegom, Jeanet van der Laan en Jolanda Langeveld van Lisse, Arno van Kempen van Teylingen en Dennis Salman van Noordwijk zetten 25 maart samen met Gerrit Jan Hoogeland, gedelegeerd bestuurder van Voor ieder 1, een handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst (dvo) voor de stichting in oprichting: Voor ieder 1.

Voor ieder 1 is de integrale toegang tot het sociaal domein voor inwoners. Hierin werken partijen samen die de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in het organiseren van toegang in lokale teams/sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams. Omdat deze samenwerking zo goed is bevallen, is besloten deze voort te zetten en er een stichting voor op te richten. Verder hebben ze samen met de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle rechten en plichten van de deelnemende partijen.

Wethouder Arno van Kempen: ‘Hoewel digitaal, zie ik deze ondertekening als een mooi moment en belangrijke mijlpaal. Het markeert onze intenties om de toegang tot hulp, advies en ondersteuning zo goed en laagdrempelig mogelijk te organiseren voor al onze inwoners’.

Op één plek terecht kunnen

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociaal teams en de jeugd- en gezinsteams zijn op 1 maart samengegaan in de stichting in oprichting Voor ieder 1. Het is dé plek voor zorg, ondersteuning en advies. Eén plek waar alle inwoners terechtkunnen, met in totaal zes fysieke locaties: in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk en Noordwijkerhout. De tijd dat iemand naar verschillende loketten moest en steeds zijn verhaal moest vertellen is daarmee voorbij. Bij Voor ieder 1 krijgt iedereen één vast contactpersoon. Kijk voor meer informatie op de website www.voorieder1.nl.

Meer berichten