Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Teylingen

Herdenken bij Allerzielen in 't Licht

  Geloof & Religie

Warmond/Voorhout • Jaarlijks worden dierbaren herdacht tijdens Allerzielen. Op zaterdag 28 oktober is dat in de Matthiaskerk in Warmond en op donderdag 2 november in de Bartholomeuskerk in Voorhout. Na afloop van de vieringen worden op de begraafplaatsen kaarsjes gebrand.

In de Matthiaskerk in Warmond is op zaterdag 28 oktober om 19.00 uur een woord- en communieviering. Na afloop van de viering gaan de aanwezigen rond 20.00 uur naar het kerkhof achter de kerk . De tuin en het kerkhof zijn sfeervol verlicht en er zijn verschillende gedenkplekken en mogelijkheden om stil te staan bij dierbaren, ook als zij elders een laatste rustplaats hebben. Om extra warmte te bieden zorgen vrijwilligers van de parochiekern voor koffie, thee en chocolademelk.

Voorhout

Op donderdagavond 2 november vindt in Voorhout voor de zevende keer Allerzielen in 't Licht plaats. Op en rond de verlichte begraafplaats aan de Herenstraat worden van 18.30 tot 21.00 uur diverse activiteiten aangeboden waar aan kan worden deelgenomen. Bijvoorbeeld het planten van een bol of het schrijven van een brief aan een overledene. Op ieder graf brandt een kaarsvlam. Er is alle tijd voor een gesprek. Op een aantal plekken klinkt zang en gitaarmuziek en er is koffie, thee en chocolademelk verkrijgbaar.

Begraafplaats verlicht

In de Bartholomeuskerk wordt van 19.00 uur tot 20.00 uur een gebedsdienst gehouden. Na de dienst bezoekt voorganger pastor Marion Claassens de begraafplaats. Hier zal zij op verzoek graven en urnen zegenen. Allerzielen wordt afgesloten met een passend ritueel: het verbranden van de geschreven of getekende brieven. Dit is om 20.45 uur en vormt een waardige afsluiting van de avond.

Ook de aangrenzende protestantse begraafplaats is de hele avond verlicht. De kerk van de Protestante Gemeente opent de deuren voor bezinning en gebed en er wordt op het orgel gespeeld.

Allerzielen in 't Licht trekt ieder jaar honderden bezoekers naar de Voorhoutse begraafplaatsen. Het is een gewaardeerd initiatief dat wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de werkgroep Allerzielen in samenwerking met de Oranjevereniging Voorhout en de onderhoudsploeg van de begraafplaats.

Kinderprogramma

Kinderen herdenken op hun eigen manier. Daarom is er een aparte kinderviering in De Roef waarin kinderen stilstaan bij iemand die zij missen. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om te gedenken en om creatief aan de gang te gaan. Vast onderdeel is het planten van een bol in het bloemenhart en het luisteren naar een gedicht. Het kinderprogramma duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Om 18.45 uur gaat de deur open.

Meer berichten