Logo deteylinger.nl
Chris Tetteroo overhandigt de ingelijste oorkonde betreffende het erelidmaatschap aan Cok van Steijn. | Foto: pr.
Chris Tetteroo overhandigt de ingelijste oorkonde betreffende het erelidmaatschap aan Cok van Steijn. | Foto: pr. (Foto: pr.)
Voorhout

Cok van Steijn erelid bij afscheid als voorzitter HKV

  Historie

Voorhout • Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering van de Historische Kring Voorhout (HKV) op donderdag 19 mei heeft voorzitter Cok van Steijn afscheid genomen als bestuurslid.

Na 22 jaar bestuurder te zijn geweest, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter, vindt Van Steijn het tijd geworden om afstand te nemen. Volgens eigen zeggen: ‘als je jezelf betrapt bij de uitvoering van dingen dat je die al zoveel keer eerder gedaan hebt, dan wordt het routine. Het is dan tijd voor vers bloed’. Die vernieuwing is gevonden in de persoon van Chris Tetteroo die bij acclamatie door de vergadering gekozen werd als opvolger. Tetteroo is een ervaren verenigingsbestuurder die zijn sporen in Voorhout al eerder verdiend heeft. Cok gaat niet verloren voor de HKV, hij blijft een meer dan belangstellend lid. Hij zal ook actief blijven met zijn ‘wandelrondje Voorhout’ en ook kunnen geïnteresseerden terecht bij huize Van Steijn voor de aankoop van Voorhoutse vlaggen en wimpels.

Nieuwe hamer

De nieuw benoemde voorzitter kreeg van zijn voorganger meteen als cadeau een voorzittershamer. Van Steijn neemt de vorige hamer, die zijn persoonlijke eigendom is, weer mee. Tetteroo bedankte zijn voorganger daarop voor zijn langjarige inzet. Ook tijdens de zeven jaren als voorzitter heeft Cok van Steijn de vereniging door soms wat roerige perioden geloodst. Daarbij was zijn eigen manier van communiceren kenmerkend en dit heeft zeker geholpen om verschillende inzichten te overbruggen. Met instemming van de aanwezige leden heeft het bestuur van de HKV besloten Cok van Steijn te benomen als erelid, waarmee hij toetreedt tot een exclusief gezelschap dat nu uit drie personen bestaat. Tetteroo overhandigde een oorkonde met daarop de motivatie van het erelidmaatschap. Een bos bloemen was er voor de echtgenote Nelleke van Steijn, met dank voor het ‘lenen’ van haar man voor de vele uren dat hij voor de vereniging in de weer is geweest.

De vergadering werd vervolgd met de herverkiezing van twee volgens schema aftredende bestuurders. Na de pauze is door Aad van der Wiel in interessante presentatie verzorgd over het ontstaan en vervolgens de afzanding van de Voorhoutse geestgronden. Tijdens en na afloop van de bijeenkomst werd iedereen uitgenodigd om bij het volgende HKV-café, op zaterdag 28 mei het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat te bezoeken.

Meer berichten