CDA-er Van Welie (midden op de foto) in debat met Piket (Trilokaal) en Van Doesburg (PvdA). | Foto: Nico Kuyt
CDA-er Van Welie (midden op de foto) in debat met Piket (Trilokaal) en Van Doesburg (PvdA). | Foto: Nico Kuyt

Veel bedenkingen over aanpassing monumentenbeleid

Politiek Teylingen

Teylingen • Het CDA-initiatiefvoorstel voor het aanpassen van het monumentenbeleid bleek in de raadscommissie Ruimte nog niet rijp om naar de gemeenteraad te gaan voor een besluit. In een lange discussie kwamen allerlei bedenkingen naar boven.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking kwamen Cok van Steijn van de Historische Kring Voorhout (HKV), André van Noort, van het Historisch Genootschap Warmelda en Leo Dubbelaar namens Cuypersgenootschap en Bond Heemschut inspreken over het initiatiefvoorstel voor aanpassing van het monumentenbeleid. Zij pleitten voor een aanscherping door een aanpassing van de verordening. Een aantal panden werd opgenoemd die intussen verdwenen zijn. Bij een waarde van 17 punten mag de eigenaar kiezen of hij zijn bezit op de lijst wil hebben, maar niemand heeft daarvoor gekozen.

Trots op monumentaal pand

"Monumenten vertellen iets over het verleden en over de identiteit, die kun je niet zomaar aan de kant schuiven. Zij dienen gerespecteerd te worden zodat het verleden doorgeven kan worden aan de kinderen. Monumenten dragen ook bij aan de leefbaarheid van een gemeenschap," zo viel er onder andere te horen. Het moet eigenaren tevens onmogelijk gemaakt worden om het puntenaantal te verlagen door het in verval te laten raken. De gemeente moet in dergelijke gevallen gewoon handhaven. Eigenaren moeten juist trots zijn om in een monumentaal pand te wonen. Zij moeten daarbij geholpen worden door de subsidie flink op te schroeven, want het huidige bedrag is veel te laag. Vanuit de publieke tribune klonk applaus.

Weerstand

Maar het voorstel stuitte op enige weerstand onder enkele fracties. Zo wees de VVD erop dat het beleid vier jaar geleden met zeer veel moeite is vastgesteld. Beleid is er voor de langere termijn. Het zou knagen aan betrouwbaar bestuur als nu opeens de panden met 17 punten monument worden. Eerst moet er maar een grondige evaluatie worden uitgevoerd.

Handhaven bij verpaupering

Om nu te zeggen dat het beleid mislukt is, ging de VVD te ver. Ook de ChristenUnie ging in veel mee met de VVD. Tevens was Trilokaal geen voorstander van het weer aanpakken van die 17 punten, maar wel voor het handhaven als een eigenaar het laat verpauperen. Ook D66 kon op voorhand nog niet instemmen en wees op het voorstel van de fractie voor een monumentenlening in plaats van verhoging van de subsidie. De PvdA schaarde zich evenwel achter het CDA.

Keuzevrijheid

Wethouder Bas Brekelmans was nog niet echt gelukkig met het voorstel. In zijn ogen was de discussie vier jaar geleden goed gevoerd. Op democratische wijze is destijds de raad akkoord gegaan met het beleid. Dat alle eigenaren met 17 punten besloten hebben geen monument te zijn, is hun keuzevrijheid. Die vrijheid nu te ontnemen zorgt voor veel gedoe, met inspraak en planschade. Om ze op de lijst te zetten van beeldbepalende panden vereist een aanpassing van het bestemmingsplan met allerlei risico's.

Elementen in nieuwbouw

Voor Maarten van Welie (CDA) hoefde die panden geen monument te worden, maar hij hield vast om ze op de lijst te zetten van beeldbepalende panden. Volgens hem is het dan niet zo dat de eigenaar niet kan slopen, maar moet het dan melden en met een goed verhaal komen waarom het niet in stand te houden is. De gemeente kan dan zorgen dat elementen in de nieuwbouw terugkomen. Deze opstelling van toch een sloophamer in plaats van behoud, deed Joost van Doesburg (PvdA) de steun voor het CDA weer intrekken. Op verzoek van Dion Piket (Trilokaal) werd de discussie uiteindelijk maar gestaakt, zodat het CDA buiten de commissie meer 'zieltjes voor het voorstel kan winnen'.

Uit de krant