Ondernemersfonds bijna afgerond
Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Teylingen

Ondernemersfonds bijna afgerond

  Politiek

Teylingen • Een meerderheid tekende zich af in de raadscommissie Bestuur om in te stemmen met het voorstel van B&W voor het afsluiten van het debacle Ondernemersfonds door een terugbetaling aan de ondernemers.

door Nico Kuyt

Het voorstel is om alle ondernemers die in 2017 een extra opslag van de OZB hebben betaald voor het fonds, terug te betalen en hen de inleg voor juridische kosten en griffiekosten over dat jaar te vergoeden. De juridische kosten waarvoor de gemeente door de rechter is veroordeeld zijn al betaald, maar wat nog niet in de deal zit zijn de juridische proceskosten die het advocatenkantoor Steenbergen claimt. Deze diende een rekening in voor 818 uur wat neer komt op een totaalbedrag van rond een ton. Daarover is de gemeente nog in gesprek en heeft het kantoor om een onderbouwing gevraagd. Het punt is dat de declaratie over de afgelopen vijf jaar loopt en naar de woorden van wethouder Marlies Volten ‘extreem hoog’ is. “Wij willen niet niets vergoeden, maar het moet redelijk zijn. Het zijn publieke gelden”, zo hield zij de commissie voor.

Geen afronding

De nog niet voltooide afhandeling van de juridische kosten deed Paul Witteman (PvdA) aankondigen dat zijn fractie in de raad niet zal instemmen met het voorstel. Het is nog niet afgerond. Ook volgens Reny Wietsma (CDA) kon er nog geen streep door gezet worden. Daarnaast bevreemdde het haar dat alleen 2017 terugbetaald wordt en niet de afdracht van 2016. Zij denkt na om een motie in de gemeenteraad in te brengen met als doel B&W op te roepen tot een minnelijke schikking te komen. De eenmansfractie Dion Piket stipte aan dat ondernemers geld hebben getrokken uit het fonds, daarvoor zaken hebben laten uitvoeren en nu ‘doodleuk’ die inleg weer terugkrijgen. Een bonus, noemde hij het.

Geen 2016

In een antwoord deelde de wethouder mee dat 2016 niet wordt terugbetaald. Dat jaar is juridisch helemaal afgerond. Er zijn rechtszaken geweest en die heeft de Vrije Ondernemers Teylingen verloren. Het voordeel voor ondernemers van de projecten die uit het fonds zijn bekostigd, laat zij voor wat het is. Daarboven zijn er ook nog ondernemers die hebben geprofiteerd vanwege de ontvangen retributie. “Een generieke maatregel is het beste wat je kan doen”, vond zij en onderstreepte dat er nu gewerkt moet worden aan een goede samenwerking met en tussen de ondernemers, een oproep die ook Kardien de Werker (VVD) had gedaan.

Omdat het CDA heeft aangekondigd wellicht een motie in te dienen, gaat de gemeenteraad er op 11 maart nog verder over spreken.

Meer berichten