Logo deteylinger.nl
Foto: pr
Sassenheim

Opnieuw uitstel in besluit over extra tennisbanen STV

  Politiek

Sassenheim •  De discussie over de uitbreiding van de tennisvereniging STV duurt maar voort. In de raadsvergadering ontstond vorige week een patstelling. Het dwong een aantal fracties om tegen hun zin in te stemmen met het eerst doen van nog nader onderzoek, een stedenbouwkundige verkenning voor de woningbouw op de locatie Langeveld, met meerdere scenario’s, met en zonder tennisbanen. Hadden zij niet ingestemd, dan zou de realisatie van de extra banen aldaar zijn gestrand.

door Nico Kuyt

Er werd een hoog politiek spel gespeeld over de uitbreiding van de STV met twee banen en twee kinderbanen op Langeveld. De raad moest zich uitspreken over deze voorkeursvariant, die dan verder wordt uitgewerkt. Sinds uitbreiding in de Roodemolenpolder strandde, bleef alleen Langeveld over om de extra banen nabij de huidige negen velden te scheppen. Een onderwerp dat leeft. Velen zaten aan de digitale uitzending van de raad gekluisterd, zo toonde de statistiek, en konden een urenlange discussie door de raadsleden volgen. Voor de aanvang sprak STV-voorzitter Marije Moerman de raad toe en wees op de afspraak uit 2014 van in totaal 11 banen. STV mag niet het kind van de rekening worden, uitbreiding moet snel plaatsvinden. Om de raad tot een snel besluit aan te sporen wees zij op een petitie met nu al rond de 600 handtekeningen. 

Woningbouw

Een uitbreiding op het nu nog lege Langeveld is behoorlijk duur. En naast de financiën, bleken ook de gevolgen voor de daar geplande woningbouw een moeilijk te slikken punt voor de raad. Door de komst van de banen kunnen er minder woningen op het veld worden gerealiseerd. Er werden 2 amendementen en 1 motie ingediend. Het CDA diende een amendement in om weer te gaan onderhandelen met de grondeigenaar om zo toch nog een uitbreiding in de polder voor elkaar te krijgen, want de fractie twijfelde of B&W zich wel tot het uiterste had ingespannen. Wethouder Arno van Kempen wees er op dat B&W alles heeft geprobeerd en alles uit de kast getrokken om de uitbreiding richting polder te doen slagen, maar het lukte niet. Ook de overige fracties zagen er niets in. Alleen 4 leden van de fractie steunde het eigen amendement, want CDA-er Carla Hilverda stemde eveneens tegen.

Extra onderzoek

Spannender werd het met het tweede amendement, ingediend door CDA en Trilokaal. Het vroeg om een stedenbouwkundige verkenning en kostenbatenanalyse voor de woningbouw op Langeveld, met en zonder tennisbanen, te maken. Zo kan de raad daarna een gewogen finaal besluit nemen, want er liggen volgens beide fracties nog veel onzekerheden over de kosten en bouwmogelijkheden in combinatie met die uitbreiding van de banen. Maar diverse fracties vonden dat weer zo’n onderzoek tot meer vertraging zou leiden en opnieuw weer een hele discussie. En dit dossier duurt al zo’n zes jaar. De wethouder legde de vinger nog op het voorliggende besluit. Die gaat alleen nog over een voorkeursvariant en die wordt verder onderzocht. “Het is niet zo dat wij morgen twee velden gaan aanleggen”, stelde hij. Vooral werd gestruikeld over de tussenzin ‘met en zonder tennisbanen’ in het amendement.

Met protest

Na een schorsing bleek er een wonderlijke situatie te zijn ontstaan. Er bleek geen meerderheid voor het amendement. Maar dan zouden de indieners daarvan tegen het raadsvoorstel stemmen, en met de al aangekondigde tegenstem van VVD en PvdA, zou die dan sneuvelen en dus geen uitbreiding op Langeveld. 

De stemmen van CDA en Trilokaal waren nodig om, zij het vertraagd, toch later nog een finaal besluit over deze voorkeursvariant te kunnen nemen. Voor het blok gesteld, met gepaste tegenzin en onder luid protest stemden D66, fractie Piket, ChristenUnie en GroenLinks daarom maar in met het amendement. Om niet ‘met lege handen te staan’. Tegen bleven de VVD, PvdA en Groen en Leefbaar Teylingen. Het aangepaste raadsvoorstel met nog eerst een onderzoek, werd vervolgens aangenomen. Tegen stemden de VVD en PvdA. Voor de VVD is uitbreiding op Langeveld te duur en beiden geven een prioriteit aan woningbouw. 

Een motie werd nog aangehouden. Die gaat over eerst nog, voor het finale besluit, een breder integraal ontwikkelplan voor het hele gebied, inclusief het Ter Wegenpark, te maken. De motie werd ingediend door D66, Groen en Leefbaar Teylingen, fractie Piket, ChristenUnie en GroenLinks.

Meer berichten