Mevrouw van Duijn klaar voor haar eerste ritje met Manon van der Kroft. | Foto: Piet van Kampen
Mevrouw van Duijn klaar voor haar eerste ritje met Manon van der Kroft. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Advies aan gemeente voor opschalen Automaatje

Politiek Teylingen

Teylingen • B&W laat de gemeenteraad weten dat om te komen tot een vraagafhankelijk vervoer in Teylingen er gedacht wordt aan het opschalen van Automaatje van de ANWB. Dit in tegenstelling tot het instellen van een buurtbus. Er moet wel meer bekendheid worden gemaakt voor Automaatje.

Door Nico Kuyt

De afgelopen jaren is er door de gemeente op verschillende momenten onderzoek gedaan naar de behoefte aan lokaal vraagafhankelijk vervoer in Teylingen. Op 8 november 2018 en 30 januari 2020 heeft namelijk de gemeenteraad moties aangenomen met de oproep om hiernaar onderzoek te doen. Hierin wordt gevraagd om in samenwerking met Welzijn Teylingen, de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenvereniging Teylingen te kijken naar de behoefte. Het bedoelde vervoer heeft als doelgroep ouderen en mensen met een beperking. De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd en gesprekken gevoerd met de verschillende partijen. Hieruit is een behoefte naar voren gekomen. Reizigers zien in een aantal gevallen af van een lokaal ritje met de Regiotaxi terwijl ze toch wel een lokale vervoersbehoefte hebben. De regels rond de Regiotaxi zijn namelijk niet gericht op die korte lokale rit, specifiek gaat het er dan over dat een reiziger rekening dient te houden met een marge van 30 minuten rondom de afgesproken vertrektijd. Deze 30 minuten zijn noodzakelijk om op regionaal niveau ritplanning mogelijk en realistisch te maken, op lokaal niveau vormen die 30 minuten voor de reiziger echter een behoorlijk obstakel. De rit zelf duurt immers slechts een paar minuten en ook op de terugweg heeft de reiziger rekening te houden met die marge van 30 minuten. 

Alternatieven

Twee opties zijn als oplossing bekeken. Zoals een buurtbus, waarmee met een vrijwillige chauffeur tijdens de week op een aantal momenten bepaalde routes worden gereden of een intensivering van het al bestaande ANWB-AutoMaatje. In samenwerking met Welzijn Teylingen is het advies naar voren gekomen om een opschaling te gunnen aan ANWB-AutoMaatje. Sowieso voor het lokaal vervoer, maar mogelijk ook voor regionale ritten. Welzijn Teylingen zal daarbij gefaciliteerd moeten worden in de opschaling, maar dit betreft beperkte kosten. Kritisch moet worden gekeken naar de mate van begeleiding die de reiziger nodig heeft en om te voorkomen dat de vrijwillige chauffeurs overbelast raken. 

Vrijwillige chauffeurs

In Teylingen is sinds 2017 ANWB-AutoMaatje actief. In de periode daarvoor, bijna 20 jaar, was er al sprake van een dergelijk initiatief, dit had echter een andere naam. ANWB-AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. De reiziger betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. Op dit moment zijn er in Teylingen ongeveer 20 tot 25 vrijwillige chauffeurs actief. Deze vrijwillige chauffeurs maken per jaar ongeveer 300 retourritjes. De chauffeurs hebben echter vaak voorkeur voor de wat langere ritjes, bij de lokale ritjes worden erg weinig kilometers gemaakt wat voor de auto-liefhebbende chauffeur minder leuk is. Ook wordt in het onderzoek opgemerkt dat ANWB-AutoMaatje uitsluitend geschikt is voor de groep reizigers die reguliere ritten maakt. 

De reiziger in een rolstoel of scootmobiel zal met ANWB-automaatje nooit een lokaal alternatief hebben voor de Regiotaxi. Voor hen is de Regiotaxi nog altijd toereikend en is er geen noodzaak om een lokaal alternatief te ontwikkelen. Jaarlijks worden zo’n 7.000 lokale ritten gemaakt met de regiotaxi. Dat komt neer op gemiddeld ruim 19 ritten per dag.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant