Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Regio

Provincie wil budget voor mobiliteitsoplossingen halveren, gemeenten verbijsterd

  Politiek

Regio • Arno van Kempen (Holland Rijnland), maar ook de wethouders mobiliteit van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen (Marlies Volten) zijn verbijsterd over het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om het beschikbare bedrag voor de mobiliteitsoplossingen van de Duin- en Bollenstreek bijna te halveren.

Hiermee neemt Gedeputeerde Staten eenzijdig afstand van de in gezamenlijkheid geformuleerde ambities voor de Duin- en Bollenstreek. Van Kempen: “De boosheid die mij overviel bij het afblazen van de Duinpolderweg overvalt mij nu weer. Dit keer veroorzaakt door mijn eigen provincie.”

Bereikbaarheid

Holland Rijnland, de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken samen met de provincie Zuid-Holland aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Dat betekent gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inbreng van kennis, mensenkracht en financiën om de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Dat is hard nodig, maar de provincie Zuid-Holland lijkt dat opeens te negeren.

Studie

Ruim tien jaar geleden werden de problemen gesignaleerd en de eerste plannen gemaakt. Regio Holland Rijnland, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken sindsdien samen met de provincie aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Ondertussen gaan de economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen door en worden regionaal nieuwe plannen voor de toekomst ontwikkeld. De aanpak van het mobiliteitsvraagstuk is daarbij een belangrijke voorwaarde. Inwoners bedrijven en andere organisaties (zoals de fietsersbond, VNO/NCW en de Keukenhof) maakten keer op keer kenbaar dat extra maatregelen in de regio hard nodig zijn. Dat onderkennen ook Provinciale Staten, die in februari 2021 nog besloten om 1,6 miljoen euro uit te trekken voor het financieren van een studie naar mobiliteitsmaatregelen in de regio.

24 miljoen schrappen

Van Kempen noemt het dan ook ‘verbijsterend’ dat dit besluit nu door Gedeputeerde Staten wordt genomen om bijna de helft van het totale budget van 48 miljoen euro te schrappen. “Zo tonstaan opnieuw onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor inwoners, bedrijven en gemeenten. Hier wordt iedereen het dupe van.”

Meer berichten