Logo deteylinger.nl
Foto: Pexels.com
Warmond

Gemeente betaalt uit coulance voor schade woningen Jan Steenlaan

  Politiek

Warmond • Alhoewel de gemeente zich niet aansprakelijk acht, betaalt het uit ‘coulance’ de kosten voor de geleden schade aan een tweetal woningen na de sloop en bouw van nieuwe woningen in de Jan Steenlaan. De verzekering van de ontwikkelaars, noch de eigen verzekering van de bewoners willen deze namelijk vergoeden.

Door Nico Kuyt

In de Jan Steenlaan zijn in februari 2020 enkele woningen gesloopt en vervolgens is er nieuwbouw neergezet. Er ontstonden trillingen die schade veroorzaakten bij een tweetal woningen gelegen aan de Jan Steenlaan en Sweilandstraat. Tussen de eigenaren en de ontwikkelaars ontstond geen overeenstemming over het ontstaan van de schades en werden daarom niet vergoed, dit tot grote frustratie van de bewoners. B&W heeft nu besloten om bij wijze van uitzondering uit coulance een tegemoetkoming te verstrekken aan de bewoners.

Niet aansprakelijk

B&W maakt wel duidelijk dat de gemeente zich niet aansprakelijk acht voor de schade. Het is een privaatrechtelijke kwestie die eigenlijk tussen de partijen opgelost dient te worden. Degene die de schade veroorzaakt is aansprakelijk. De rol van de gemeente is beperkt tot het verlenen van de vergunning en het houden van toezicht en handhaven. In de toekomst worden dit soort schadegevallen door B&W niet meer verwacht. 

De gemeente heeft in de afgelopen jaren ingezet op meer regie op bouwprojecten en een omgevingsmanager aangesteld. Ook is nu een Bouwveiligheidsplan (BLVC-plan) voor bepaalde bouwprojecten verplicht gesteld waardoor dergelijke schades in de toekomst beter voorkomen kunnen worden. Bij de werkzaamheden aan de Jan Steenlaan was de omgevingsmanager nog niet betrokken en een BLVC-plan nog niet van toepassing.

Meer berichten