Logo deteylinger.nl
<p>Marleen van Steeg (l) overhandigt het programma aan lijsttrekker Edith Alkemade. | Foto: pr.</p>

Marleen van Steeg (l) overhandigt het programma aan lijsttrekker Edith Alkemade. | Foto: pr.

(Foto: )
Teylingen

D66 Teylingen gaat voor 38.000 nieuwe bomen

  Politiek

Teylingen • D66 Teylingen kiest voor een groenere woonomgeving door 38.000 nieuwe bomen te planten in de gemeente, pakt het woningtekort aan met een Masterplan Wonen, geeft fietsers meer ruimte op de weg, investeert in wijkagenten voor meer veiligheid op straat en wil extra openbare sportlocaties in buurten om gezond leven zo toegankelijk mogelijk te maken. Deze plannen staan in het verkiezingsprogramma ‘Groen en Gezond Teylingen’ dat de partij heeft gepresenteerd. 

Voor D66 Teylingen kiest ‘samen’ als hét sleutelwoord. De partij ziet dat vergaande samenwerking met inwoners, ondernemers en verenigingen nodig is om de grote maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente voor staat aan te pakken. In het programma staan plannen om de komende jaren te werken aan een groen en gezond Teylingen, vertelt Lijsttrekker Edith Alkemade. “Wij pakken het woningtekort aan, want iedere inwoner heeft recht op een goede en duurzame woning. In het programma staat ook dat wij het fiets- en wandelnetwerk in Teylingen verder versterken, want met schoon vervoer werken we samen aan schonere lucht in onze gemeente. Daarbij zetten wij ook vol in om meer schone energie op te wekken en daardoor steeds minder vervuilende fossiele brandstoffen te gebruiken.” 

D66 wil ook dat in de toekomst bij ieder gemeentelijk plan wordt vastgelegd hoe rekening is gehouden met gelijke kansen voor alle inwoners, zodat iedereen de kans krijgt gelijkwaardig mee te doen in Teylingen. D66 ziet eveneens graag dat inwoners de mogelijkheid hebben om over actuele thema’s mee te praten via zogenoemde ‘expertgroepen.’ In die groepen kunnen inwoners hun expertise inzetten om mee te bepalen hoe een plan vormgegeven wordt. Ook gaat de partij voor zorginnovatie door stimulering van digitale vormen van gezondheidszorg in de gemeente en voor nieuwe investeringen in het onderwijs. 

Input inwoners 

De voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, Marleen van Steeg, heeft het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Edith Alkemade overhandigd. Het programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen van leden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. Tijdens politieke cafés, brainstormbijeenkomsten en gesprekken met deskundigen is over de uitdagingen waar Teylingen mee te maken heeft gesproken. Aan de hand van die gesprekken zijn plannen ontwikkeld die van Teylingen een nog prettigere gemeente maken om in te wonen, werken en leven. 

Meer berichten