Afbeelding
Foto: pr

Voortgang in oplevering van Teylingerhof

Politiek Sassenheim

Sassenheim • “De ontwikkelaar van de wijk Teylingerhof is door de gemeente tot op directieniveau meerdere keren aangesproken en gesommeerd de rest- en herstelpunten op te lossen. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft effect gesorteerd”, zo antwoordt B&W op vragen van de PvdA. Ook is er geen onveilige situatie ontstaan door de afsluiting in de Schoonzorgseweg. Naar aanleiding van vragen van bewoners is wel een onderzoek naar de paaltjes gestart.

door Nico Kuyt

De fractie van de PvdA constateerde dat begin 2019 de eerste bewoners in Teylingerhof zijn gaan wonen, maar dat de ontwikkelaar het project nog niet heeft afgerond en overgedragen aan de gemeente. “Er zijn nog openstaande zaken waarin geen tot weinig voortgang wordt gemaakt”, stelt Paul Witteman (PvdA). B&W geeft aan dat de ontwikkelaar is aangesproken op nog enkele rest- en herstelpunten voor de inrichting van de openbare ruimte die voor de gemeente een noodzakelijke voorwaarde vormen voor de overdracht van de openbare ruimte. “Alle restpunten zijn inmiddels opgepakt op één punt na, het fiets- en voetpad van de aansluiting van de nieuwe wijk met de Krelagehove. Zodra dit is uitgevoerd door de ontwikkelaar kan worden overgegaan tot oplevering”, aldus B&W. Het aanspreken heeft geresulteerd in de aanleg van meer extra drainagevoorzieningen, werkzaamheden aan de brug en herstel van de straatverlichting. “De ontwikkelaar heeft recent aangegeven het resterende punt op korte termijn te herstellen. Onze verwachting is dat de overdracht in het tweede kwartaal 2022 plaats kan vinden.”

Volgens B&W is er geen onveilige situatie door de afsluiting in de Schoonzorgseweg. “Het ontwerp voor de verkeerssituatie en de herinrichting van het parkeerterrein Wasbeek is destijds positief beoordeeld. Er zijn geen ongevallen bekend op de Anne Frankhove, Schoonzorgseweg of het parkeerterrein van Wasbeek. B&W is naar aanleiding van vragen van bewoners eind 2021 een onderzoek gestart naar de situatie met de paaltjes in de rijbaan. In het kader van het onderzoek wordt advies ingewonnen bij de Brandweer Hollands-Midden en de Verkeerspolitie om de situatie adequaat te kunnen beoordelen en te bepalen of en, zo ja, welke maatregelen nodig zijn.” De wijk voldoet aan de veiligheidsnormen ondanks dat er slechts één ontsluitingsweg is. Bij calamiteiten kan naast de nieuwe hoofdontsluiting via de brug over de Zandsloot ook gebruik worden gemaakt van de Schoonzorgseweg, de paaltjes daar zijn verwijderbaar.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant