Logo deteylinger.nl
Foto: Google Maps

Geen extra maatregelen op kruising

Teylingen •  De huidige situatie van de kruising Hoofdstraat met de Hortus- en de Kerklaan, geeft geen directe aanleiding tot het nemen van maatregelen op dit moment. Dit verklaart B&W in een antwoord op vragen van het CDA. 

Door Nico Kuijt

De CDA-fractie ontving alarmerende berichten van direct omwonenden over de (levens)gevaarlijke verkeerssituatie op de kruising ter hoogte van het Italiaans restaurant ‘Da Tano’. Het CDA wil zo snel mogelijk de kruising verkeersveilig maken door bijvoorbeeld het tijdelijk plaatsen van bloembakken, waardoor het doorgaand autoverkeer tussen Hortus- en Kerklaan wordt gestremd. De uitbreiding van het terras van ‘Da Tano’ vanwege corona maakt deze kruising volgens het CDA nog onoverzichtelijker en daardoor verkeersonveiliger. Maar daar is B&W het niet mee eens. “Het verkeer komend vanuit westelijke richting kan door de uitbreiding van het terras niet meer in een rechte lijn het kruispunt overrijden. 

Daardoor wordt in zijn algemeenheid meer rekening gehouden met het winkelend publiek dat de Hoofdstraat volgt”, verklaart B&W en ziet geen aanleiding om direct aanvullende maatregelen te nemen. “De vraag is namelijk of een afsluiting de meest adequate oplossing is.” Er is naar de mening van B&W geen sprake van een spoedeisend karakter.

Meer berichten