In Holland Rijnland was sprake van een bijna voortdurende daling van het aantal WW-uitkeringen.| Foto: pixabay
In Holland Rijnland was sprake van een bijna voortdurende daling van het aantal WW-uitkeringen.| Foto: pixabay

Arbeidsmarkt Holland Rijnland op alle fronten zeer krap in 2022: invullen vacatures blijft moeilijk

Algemeen

Regio • De onzekerheid van de coronaperiode, maakte in 2022 plaats voor nieuwe onzekerheid: de oorlog in Oekraïne. Ondanks een lager vertrouwen bleven consumenten dit jaar bestedingen doen en zo bijdragen aan de economie. De arbeidsmarkt deinde mee en werd daardoor zeer krap op bijna alle fronten. 

Het aantal WW-uitkeringen daalde met een kwart en het aantal nieuwe vacatures steeg met een zesde ten opzichte van 2021. Aan de stijging van de spanning op de arbeidsmarkt lijkt een einde te zijn gekomen. De stemming onder ondernemers werd in het vierde kwartaal al licht negatief. De arbeidsmarkt blijft krap. De komende tijd is de verwachting dat werkgevers moeite blijven hebben met het invullen van vacatures. Werkzoekenden die een baan najagen in een kansrijk beroep blijven spekkoper.

WW-uitkeringen daalden

UWV verstrekte eind 2022 in Holland Rijnland 3.947 WW-uitkeringen. Dat waren en 1.373 minder dan eind 2021. De WW-uitkeringen daalden daarmee met 26 procent ten opzichte van eind 2021; van 5.320 tot 3.947. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal lopende WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam in 2022 in Holland Rijnland af met 0,4 procentpunt af van 1,7 procent eind 2021 naar 1,3 procent eind 2022. 

In Holland Rijnland was in 2022 sprake van een bijna voortdurende daling van het aantal WW-uitkeringen. Alleen in december kwamen er 40 WW-uitkeringen bij (+1 procent), waarbij het ging om kleine veranderingen per beroepsklasse.


Uit de krant