Afbeelding

Opvang Oekraïeners naar oude gemeentehuis Sassenheim

Algemeen

Aan de Parklaan in Sassenheim worden op dit moment Oekraïners opgevangen. De groep bestaat uit volwassen vrouwen en mannen (stellen), waarvan een groot deel ook werkt in onze regio. Met omwonenden is de afspraak gemaakt dat de noodopvanglocatie aan de Parklaan op 15 juni zal worden verwijderd. Dan loopt ook de omgevingsvergunning af. Er is nu, na een locatie-onderzoek, een alternatieve duurzame opvanglocatie gevonden. De locatie is het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3. 

Burgemeester Carla Breuer: “Iedere gemeente heeft een taakstelling om Oekraïense ontheemden op te vangen. Ondanks de schaarse ruimte en woningkrapte moeten wij dus zoeken naar creatieve woonoplossingen en kansen, die wij gevonden hebben op deze locatie. Het uitgangspunt van dit college is, zo min mogelijk woningen uit de woningvoorraad te onttrekken. Het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3 is na onderzoek als enige geschikte locatie naar voren gekomen en wordt een duurzame opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden zolang het nodig is. Zo zorgen we voor stabiliteit bij de Oekraïense ontheemden en voor duidelijkheid naar de omwonenden.”

Uit de analyse van een locatie-onderzoek blijkt dat het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3 als enige locatie haalbaar is om in gebruik te nemen vóór 15 juni 2024. Dit door directe beschikbaarheid, verwachte planning en langdurige inzetbaarheid. Deze locatie, met capaciteit voor maximaal tachtig bedden, is dus de enige passende optie op dit moment voor de herhuisvesting van de groep Oekraïense ontheemden van Parklaan en wordt gereed gemaakt voor gebruik. 

Inloopbijeenkomst voor omwonenden op 20 januari 

De Oekraïense ontheemden, de omwonenden van de Parklaan en de bewoners van de Wilhelminalaan zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Voor de direct omwonenden van de Wilhelminalaan organiseren we een inloopbijeenkomst op zaterdag 20 januari, van 15.00 – 17.30 uur in het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. En er wordt opnieuw een omwonendenoverleg opgestart, net zoals eerder bij de opvang aan de Parklaan. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden door het e-mailadres achter te laten tijdens de inloopbijeenkomst of een e-mail te sturen naar: Oekraine@hltsamen.nl

Uit de krant