Afbeelding

Geen raadplegend referendum in Teylingen

Algemeen

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad het invoeren van een raadplegend referendum afgewezen. Forum voor Democratie (FvD) had hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend.

Door Nico Kuyt

Een raadplegend referendum is een raadpleging van de inwoners vanuit de gemeenteraad. De gemeente kent al een raadgevend referendum op initiatief van inwoners. Die kan worden ingediend wanneer minimaal 10 procent van de kiesgerechtigden met een handtekening steun verleent.

Weggestemd

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Bestuur bleek de steun onder de fracties niet groot te zijn. De FvD diende daarom in de raad ook een amendement in waarbij het voorstel werd ingekort met het instellen van een onafhankelijke referendumcommissie als een neutrale derde partij die toeziet op de organisatie en uitvoering van het referendum. 

Ook bleef staan het vervallen dat een referendum als geldig wordt beschouwd indien 30 procent of meer van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht en de drempel van 10 procent verlaagd naar 2. Na een wat wonderlijke discussie haalde zowel het originele voorstel, als het amendement geen meerderheid. 

Naast FvD stemden ook D66, Partij voor Teylingen (PvT) en Progressief Teylingen voor, maar dat was niet genoeg. Het initiatievoorstel kreeg nog minder stemmen. Naast FvD alleen de PvT. De laatste had zich nog vergist in de stemming, wat later werd gecorrigeerd.

De tegenstemmers wezen naar de vele instrumenten die de raad al heeft. Dat inwoners bij raadplegend referendum alleen met ‘ja’ en ‘nee’ kunnen antwoorden, vond de meerderheid te beperkt. Ook is een referendum niet-bindend, de raad kan toch anders besluiten en dat wekt het vertrouwen van de inwoners niet op. 

Dat zo’n referendum van boven wordt opgelegd vonden enkele fracties ook niet zo goed. ‘Elke inwoner kan onder andere bellen, de fractie bezoeken, inspreken en wij kunnen met iedereen in gesprek. Dit is een platgeslagen mogelijkheid van een gesprek. Het referendum is een talentenjacht waarbij degene met meeste vrienden wint’, meende de ChristenUnie. Trilokaal wees daarnaast nog naar het schrappen en verlagen van de drempels. 

De FvD gaf blijk van teleurstelling dat initiatiefvoorstel en amendement het niet haalde.

Uit de krant