Het Westerbeekterrein, met daarachter de Ruïne van Teylingen.
Het Westerbeekterrein, met daarachter de Ruïne van Teylingen. Foto: pr.

Plan voor Ruïne en Tulipland

Algemeen

Er lopen gesprekken met Panorama Tulipland om het schilderij in te trekken in het integraal plan voor de ruïne van Teylingen. Een team is nu bezig de haalbaarheid van de ontwikkeling rond het oude steen te bepalen. Het schilderwerk zou dan komen op grond die al in bezit is van de eigenaar van Tulipland.

Door Nico Kuyt

Vorige week werden de raadsleden bijgepraat over de ruïne en de bollenschuur Westerbeek. In december diende het team een principeverzoek in bij de gemeente om zo het slot en de omgeving nieuw leven in te blazen. Voor de bouwvak dit jaar wordt de studie naar de haalbaarheid afgerond. In de huidige opzet grijpt de landschapsarchitect terug naar de situatie in het jaar 1801. Er komt een snee in de bomenrij zodat de ruïne weer beter zichtbaar wordt. Tussen de bomenrij staat parkeren gepland. De aanbouwen van Westerbeek ontmoeten de sloophamer, ook om de zichtbaarheid te vergroten. De voorburcht wordt weer in ere hersteld. Er komen moes- en wandeltuinen, plekken voor de kinderen om te spelen en een glasplaat voor het terugzien naar de oude situatie. En dat in een zo autoluw mogelijk gebied en kleinschalig. Het mag geen tweede Keukenhof worden.

Brokkelend slot

De ruïne blijft ruïne en onderhavig aan natuurlijk verval. Dus geen glazen dak. De toegangskaarten gaan weg om een hogere bezoekingsgraad te krijgen. Het blijft kleinschalig, een concertje, foto bij bruiloften en zoiets. Een uitzichtpunt in de ruïne is bedacht om over de bollenvelden te kijken. Om opbrengsten op te hoesten komen er in Westerbeek ruimtes voor verhuur en ernaast enkele natuurhuisjes voor een weekendje overnachten. Op de plek van de rolkas denkt men aan laagdrempelige horeca voor het kopje koffie en de appelpunt. Wat het kaaspakhuis gaat worden is nog niet bekend, maar moet een functie krijgen met kruisbestuiving naar de andere functies en met ziel voor de plek. Als dan ook Panorama Tulipland aanschuift ontstaat er een heel complex rond de burcht. Tulipland is wel een aparte ontwikkeling van de rest. Er is al gesproken met bijna alle direct omwonenden om ook hen te betrekken. Er is overigens nog geen uitgewerkt plan, dat zal na de haalbaarheidsstudie op de rol komen.

Uit de krant