Afbeelding
Foto: Gert Spierenburg

Koelinstallatie kwelt wellicht weidevogel

Algemeen

Niet alleen de bewoners aan de rand van de Roodemolenpolder worden gekweld door het brommend geluid van een koelinstallatie aan de Edisonstraat, ook het gehoororgaan van de grutto wordt volgens het CDA gepijnigd door deze laagfrequente geluiden. De fractie heeft hierover prangende vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen gemeenteraad hebben omwonenden nabij de Roodemolenpolder gevraagd om actie tegen de geluidsoverlast die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een nieuwe koelinstallatie, of kast voor luchtbehandeling, op het dak van een bedrijf aan de Edisonstraat in Sassenheim. Vooral in de nachtelijke uren ervaren de omwonenden hinder. 

Het CDA wil nu weten hoe het is gegaan met het verlenen van de vergunning voor dit apparaat, die groter is dan de oude. Is deze zonder vergunning in gebruik genomen? Wanneer is die aangevraagd? Als het bedrijf niet over een vergunning beschikt, hoe kan dit aan de toezicht van de gemeente zijn ontsnapt? Moest dat dan niet gelijk worden stilgelegd? Wat is de norm van geluidsproductie van zulke kasten? Een salvo van 25 vragen vuurt de fractie op B&W af. 

Grutto

En tenslotte maakt het CDA zich zorgen over de weidevogels in de polder. ‘Erkent B&W bovendien dat laagfrequent geluid ervoor zorgt dat vogels worden weggejaagd, waaronder de beschermde grutto?’ Het wordt nog spannend hoe B&W hierop gaat antwoorden over de gekwelde gevederde vrienden. 

In een buurgemeente was er een soortgelijk geval met een brommend koelsysteem op een voormalig schoolgebouw midden in een wijk. 

Buren klaagden steen en been over het brommende geluid en ervoeren slapeloze nachten. En terecht. Maar dit werd eenvoudig opgelost door er een kast omheen te bouwen. Sindsdien hoort niemand er meer wat van en omwonenden en huismus slapen als een roos.

Uit de krant