Sportpark De Roodemolen gaat heringericht worden. Ook tennisvereniging STV krijgt hier een plek.
Sportpark De Roodemolen gaat heringericht worden. Ook tennisvereniging STV krijgt hier een plek. Foto: Cor de Mooy

Herinrichting sportpark Roodemolen in Sassenheim nadert doel

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad vragen om een krediet van circa 2,25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van sportpark de Roodemolen in Sassenheim. Naast andere veranderingen wordt zo de tweede fase van de verhuizing van de tennisvereniging STV hierin meegenomen, een hoofdpijndossier dat iedereen graag snel de wereld uit wil zien. Maar tegen die kosten? Dat gaat de raad besluiten.

Door Nico Kuyt

Het is een project van lange adem, schorre kelen en verhitte gemoederen. De gemeente Teylingen was nog niet geboren of er werd al over gepraat: De verplaatsing van de STV van de Bloementuin naar Sportpark Roodemolen om zo woningbouw in het centrum mogelijk te maken. 

De eerste fase is dan wel afgerond, maar de tweede gaf stevige problemen. Beschermde graslanden in de polder, een parkje dat bewoners wilden behouden en huizenbouw op Langeveld, er bleek geen ruimte meer voor de realisatie van die twee tennisbanen en twee kinderbanen. De verhouding tussen gemeente en vereniging vergramden zich. Er werden gesprekken gestart om tot een oplossing te komen.

Gezamenlijk plan

Begin dit jaar zijn deze in een stroomversnelling geraakt. VV Ter Leede, RKVV Teylingen, STV en de beheerder SESRM hebben een gezamenlijk plan opgesteld voor het herinrichten van het sportpark. Naast de twee tennisbanen en twee kinderbanen, worden twee (voetbal)natuurgrasvelden vervangen door twee (voetbal)kunstgrasvelden, zodat er geen overbezetting meer is van bestaande natuurgrasvelden. Dit moet de groei van de verenigingen behapstukken. De tennis vindt zo een plek en zijn de voetbalverenigingen af van de overbelasting. 

Herschikking

Fase 2 van STV komt naast de huidige tennisbanen. Hierdoor vervalt de helft van het huidige kunstgrasveld 9 van de voetbalverenigingen. De andere helft van veld 9 blijft dan een voetbalveld en kan geschikt worden gemaakt voor toekomstige openbare openstelling. De huidige natuurgrasvelden 6 en 7 worden kunstgras. 

De belastbaarheid van kunstgrasvelden is hoger dan natuurgrasvelden. Daarnaast hebben de voetbalverenigingen aangegeven in toenemende mate een gebrek aan vrijwilligers te hebben om alle natuurgrasvelden te kunnen onderhouden. Er is ook voor de vervanging van deze natuurvelden gekozen omdat de toplaag aan groot onderhoud toe is en omdat er reeds ledverlichting aanwezig is.

Al dat snijden, invoegen en verheffen naar kunstgras kost een behoorlijke cent. De diverse verenigingen investeren zelf ook in dit plan, in berging- en tribunecapaciteit. De totale herinrichting van het sportpark kost volgens de laatste raming 3.3 miljoen euro. Er komt nog een traject van participatie bij de aanvraag van de vergunning. De werkzaamheden voor STV zullen naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Maar dan moet wel de gemeenteraad eerst akkoord gaan. Op 8 april gaat de raadscommissie Welzijn het voorstel voorbespreken. Op 25 april neemt de gemeenteraad zijn besluit.

Uit de krant