Logo deteylinger.nl
Burgemeester Carla Breuer ontvangt het eerste exemplaar van HKV-voorzitter Cok van Steijn.
Burgemeester Carla Breuer ontvangt het eerste exemplaar van HKV-voorzitter Cok van Steijn. (Foto: pr.)
Voorhout

HKV laat tentoonstelling zien in speciaal tijdschrift

  Historie

Voorhout • De tentoonstelling Leven in VRIJHEID, die vorig jaar in de aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding, door de Historische Kring Voorhout (HKV) was gepland, kon door de corona maatregelen niet doorgaan. De hoop was er vervolgens op gericht dat in 2021 de situatie dusdanig verbeterd zou zijn, dat de tentoonstelling alsnog opgezet kon worden. Dat blijkt toch niet mogelijk. De tentoonstellingscommissie heeft daarom besloten om afbeeldingen van de materialen die beschikbaar waren voor de expositie en de daarbij behorende teksten in de vorm van een tijdschrift ter beschikking te stellen. 

Vorig jaar is de ‘Opdat We Niet Vergeten’ met een korte geschiedenis van alle oorlogsslachtoffers die een band met Voorhout hadden, in het hele dorp verspreid. Ook deze keer zal de speciale editie, die de naam ‘Leven in VRIJHEID’ gekregen heeft, bij alle inwoners van Voorhout bezorgd worden. De uitgave gaat in op vele aspecten van vrijheid. Aan de orde komen onderwerpen als: het naderend einde van de oorlog, bevrijdingsfeest, herdenken, Churchill, recht op vereniging, Indiëgangers, stemrecht, persvrijheid, missies, recht om te zijn wie je bent (LHBTI), fusie, Levenslicht, bevrijdings- en andere objecten en tot slot een koninklijke bezoeken aan Voorhout.

Huis aan huis

Met de onmisbare financiële steun van Fonds 1818, de Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds en het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn er ruim 7800 exemplaren van deze speciale uitgave van Dwars Op gedrukt. Met de hulp van vrijwilligers van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de HKV zullen die vóór 1 mei overal in het dorp bezorgd worden.

Uniek fotomateriaal

Op vrijdag 16 april heeft burgemeester Carla Breuer symbolisch het eerste exemplaar in ontvangst genomen. De samensteller van de uitgave, Emiel van der Hoeven, vertelde inleidend over de ervaringen van zijn ouders in de bezettingstijd. De voorzitter van de HKV, Cok van Steijn, vergeleek de oorlogstijd, de bevrijding en de daarop volgend vrijheid met de cyclus van een tulpenbol. Die moet immers ook eerst door een koude en donkere periode om in het voorjaar als het gewas bovengronds komt van de vrijheid te genieten en een uitbundige schoonheid te tonen. Heel toepasselijk overhandigde hij de burgemeester ook een prachtige bos dubbele tulpen Sun Lover. In een stralende voorjaarszon ontving de burgemeester vervolgens het eerste exemplaar van ‘Leven in VRIJHEID’, Met grote belangstelling nam vervolgens ze kennis van de inhoud waaronder uniek fotomateriaal dat nog niet eerder gepubliceerd werd. De overige inwoners van Voorhout treffen dit speciale tijdschrift binnenkort in hun brievenbus aan.

Meer berichten