Logo deteylinger.nl
De watertoren in Sassenheim staat op de voorlopige lijst met beeldbepalende panden. | Foto: pr.
De watertoren in Sassenheim staat op de voorlopige lijst met beeldbepalende panden. | Foto: pr. (Foto: pr.)

Nieuwe lijst beeldbepalende panden nog even in de pauzestand

  Politiek

Teylingen • De actualisatie van de Erfgoedverordening zal pas in februari de gemeenteraad voor een besluit worden voorgelegd, zo besloot de raadscommissie Ruimte afgelopen maandag. Het is de bedoeling dat, naast gemeentelijke monumenten, een een lijst van beeldbepalende panden wordt opgenomen die bescherming tegen sloop behoeven. Die moeten dan later nog wel in een bestemmingsplan worden verankerd.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking in de commissie bepleitte Alfred Pop namens de drie historische verenigingen voor nog een aanscherping van het beleid voor de bescherming van het erfgoed. Niet alleen de panden, maar ook objecten zouden op de lijst moeten. Ook miste hij een aantal Sassenheimse villa's in het rijtje van panden. Op haar beurt kon de raadscommissie zich in principe vinden in de nieuwe verordening, maar vroeg zich af of een aanscherping het niet meer zou vervolmaken. Zoals een veel breder verhaal dan alleen de panden, zoals Pop voorstelde. Dat lag ook in de lijn van een motie die D66 enige tijd geleden had ingediend. Te denken valt aan bijvoorbeeld landschappen, de Kagerplassen, het Lage Land, zo voerde Fred Koot (D66) aan. Maar om het nu al zo breed op te pakken, dat gaat volgens wethouder Bas Brekelmans behoorlijk wat inzet van ambtenaren en overleg vergen, dus op zijn voorstel schoof een meerderheid van de commissie dat op de wat langere baan. Wat meer onderzoek om de verordening wat meer aan te scherpen, dat zag de commissie wel zitten. Deze maand wordt erover dus nog geen besluit genomen, maar uitgesteld tot de vergadering van februari waar B&W met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komt.

De VVD vroeg daarbij om een wat grotere financiële tegemoetkoming in te passen voor eigenaren van zulke beeldbepalende panden. „Iets meer dan een blikje verf", verwoordde Bob Keeven (VVD) het. Ook het CDA stond open voor meer passende financiële middelen. En tevens moest het in de ogen van de PvdA in één keer goed worden geregeld.

Wethouder Bas Brekelmans beklemtoonde dat er geld beschikbaar is voor de beschermde panden. Hij zal een memo samenstellen hoe de visie breder valt te maken. Daar wordt dan in februari in de raad over gesteggeld en een besluit genomen over de verordening. Die heeft niet echt haast, want uiteindelijk moeten de beeldbepalende panden in een bestemmingsplan nog worden vastgelegd. Dat staat gepland in het voorjaar van 2018.

Meer berichten