Logo deteylinger.nl
De fracties vinden dat er nog weinig gedaan is om het aantal uitstallingen op de stoep te verminderen. Foto: archief
De fracties vinden dat er nog weinig gedaan is om het aantal uitstallingen op de stoep te verminderen. Foto: archief (Foto: Marieke Voorn)

Commissie ontvlamt over lakse aanpak hinderlijke uitstallingen

  Politiek

Teylingen • De fracties in de raadscommissie Bestuur zijn zeer ontstemd dat B&W nog weinig heeft gedaan aan de hinder van uitstallingen door ondernemers op het trottoir, wat met name voor de minder validen in de gemeente een probleem is.

Door Nico Kuyt

Het plaatsen op de stoep van allerlei obstakels door de ondernemers staat al sinds de geboorte van Teylingen in 2006 op de politieke agenda. Maar er is sindsdien nog maar weinig actie ondernomen. Vier jaar geleden is er een Trilokaal-motie unaniem door de raad aangenomen over een rolstoel- en rollator-vriendelijke gemeente. Er volgden diverse amendementen, moties en schriftelijke vragen, maar er is nog steeds niets, zo somde Peter Scholten (CDA) op, die de netelige kwestie vorige week in de commissie bracht.

Centrumvisie

In maart zou B&W komen met een plan van actie, maar in een laatste schrijven wees B&W naar de komst van een Centrumvisie die volgend jaar zijn uiteindelijke gestalte krijgt en waar de uitstallingen integraal een plaats gaan krijgen. Maar de problemen met de uitstallingen kunnen daar niet op wachten, zo hield Scholten de overige fracties voor. "Hoe serieus kunnen wij onszelf nemen. Dit kunnen wij niet langer accepteren", legde hij zijn frustratie bloot.

Ook bij de andere fracties bleek de onvrede hierover te leven. "De minder validen hebben een beetje meer bescherming nodig dan reguliere weggebruikers", onderstreepte Trilokaal. "Er moet een einde komen aan het constant doorschuiven", stelde de VVD. "Het duurt gewoon te lang", dacht eveneens D66. "B&W moet morgen aan de slag en bij elke raad en commissie verslag doen", wreef de ChristenUnie het er nog een beetje dieper in. "Het kan morgen opgelost zijn als wij besluiten die uitstallingen weg te laten halen. Het is te bizar van woorden dat het zolang blijft liggen. Daar is geen enkel excuus voor", gooide GroenLinks nog wat extra brandstof in het vuur van onbehagen. En de PvdA vroeg zich eveneens af waarom het nou zo moeilijk was.

Opmerkelijk stil

Vanaf het B&W-bankje bleef het opmerkelijk en toch wel iets pijnlijk stil. De verantwoordelijke wethouder was niet aanwezig, een gemis dat al eerder bij voorgaande commissies door de raadsleden werd gevoeld en de ontstemming extra voedsel gaf. Wethouder Rob ten Boden wees in een wanhopige poging op het lopende overleg tussen gemeente, politie en ondernemers om zulke knelpunten op te lossen, maar kon daarmee de negatieve gevoelens in de commissie niet blussen. De gemeenteraad gaat er op 1 november verder over spreken. Of het een wassen van de oren of een schouderklopje wordt, dat zal daar blijken.

Meer berichten