Logo deteylinger.nl
Bewoner Tibboel biedt voorzitter Nederstigt de handtekeningen aan. | Foto: NK
Bewoner Tibboel biedt voorzitter Nederstigt de handtekeningen aan. | Foto: NK (Foto: Nico Kuyt)

Buurt in actie voor nieuwe speelplek

  Politiek

Voorhout • Tijdens de raadscommissie Ruimte heeft bewoner Tibboel meer dan dertig handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de raadscommissie Frans Nederstigt over de wens van de wijk voor een degelijke speelplek. Het gaat daarbij om de omgeving van de Willem Barthoenstraat, Ludolph Bohlenstraat en Dirck van Delffstraat.

Door Nico Kuyt

De speelplaats aan de Dirck van Delffstraat is een aantal jaren geleden verwijderd en kaal achtergelaten. Een buurtgenoot heeft de plek zelf maar ingezaaid met gras. Het wijkje heeft nu nog maar één speelplaats aan de Willem Barthoenstraat, maar die ietwat uitgespeelde speelplek komt pas in 2021 aan de beurt voor een renovatie. De buurt ervaart het als een kaalslag in het speelgenot van hun kinderen. Contact met de ambtelijke dienst leverde niets op. Er werd verwezen naar de speelplekken in de buurt. "Maar de kinderen moeten dan de Schoutenlaan of de Engelselaan oversteken, dat zijn geen suggesties waar ik iets mee kan", zo sprak Tibboel voor de derde keer de commissie toe. Hij heeft zelf actie ondernomen en is langs de deuren gegaan en ontving daarbij vele positieve reacties. Dat leverde meer dan dertig handtekeningen op, plus een aantal tekeningen van de jeugd hoe zij in de wijk willen spelen. Tibboel bood het hele pakket de voorzitter aan. De commissie wees Tibboel nog op de mogelijkheid, die een Warmondse wijk heeft toegepast en een stichting heeft opgericht en zo subsidie verkregen en zo een betere speelplek gerealiseerd.

Meer berichten