Afbeelding
Foto: MV

Vertraging vernieuwing sportpark Elsgeest

Politiek

Voorhout • De herinrichting van het sport- en recreatiepark Elsgeest trof opnieuw een vertraging, ditmaal vanwege vleermuizen. Daarnaast is er een verschil van inzicht met de provincie ontstaan over een afkeuring door Zuid-Holland. De gemeente legt zich hierbij niet neer en gaat in overleg met de provincie.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar is gestart met de voorbereiding om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan om de herinrichting mogelijk te maken. Het weiland op Leidsevaart 3A is door de gemeente voor de uitbreiding aangekocht. Dat jaar is ook het voorontwerp tot stand gekomen. Tevens zijn de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn.

Effecten op milieu

Maar het voorspoedige weer sloeg om. Het ecologisch onderzoek liep vertraging op vanwege de aanwezigheid van vleermuizen en kon pas in september uitgevoerd worden. Daarnaast gaf de de Omgevingsdienst een negatief advies op de rapportage van de verwachte effecten op het milieu. Extra onderzoek naar licht- en geluidsoverlast bleek nodig vanwege de nabijheid van het woonperceel Leidsevaart 3, 3(A) en het woonhuis aan de overkant van de Leidsevaart. En tenslotte is er ook nog een verschil van inzicht ontstaan met de provincie. In januari 2019 is het voorontwerp aan de provincie voorgelegd, maar afgekeurd. Het zou niet voldoen aan de voorwaarden rond zichtlijnen en ruimtelijke integratie. Het blijkt dat de provincie een ruw schetsontwerp als het definitieve ontwerp heeft opgevat, daarnaar gekeken en niet het projectplan waarin de punten, een overkapping over één handbalveld en de verplaatsing van de accommodatie van het clubgebouw, vermeld stonden. Vooralsnog legt de gemeente zich niet neer bij de zienswijze van de provincie en gaat opnieuw in overleg om het voorontwerp met overkapping gerealiseerd te krijgen. De procedure om te komen tot de wijziging van het bestemmingsplan kan starten, maar daarin komt de overkapping dan wel te vervallen. Dit ligt nu ter tafel bij de handbal, voetbal en hockey. Het CDA stelt vragen over de vertraging, lees meer hierover op pagina 5.

Uit de krant