Logo deteylinger.nl
 | Foto: pr./Dineke Kistemaker
| Foto: pr./Dineke Kistemaker (Foto: Cor de Mooy)
Teylingen

Zorgen over de vogelstand

  Politiek

Voorhout • Raadslid Edith Alkemade (D66) heeft zorgen over de instandhouding van de vogelstand, zoals de huismus en gierzwaluw. Zij vraagt nu of B&W een oplossing heeft.

Door Nico Kuyt

Alkemade vernam via een inwoner in Voorhout dat er in de wijk rondom de Boekhorstlaan woningen van de woningcorporatie geïsoleerd worden. Het verduurzamen van huizen vindt zij zeer belangrijk, maar wijst B&W dat bepaalde vogelsoorten hun onderkomen kwijt raken en niet meer zullen of kunnen terugkeren. Ook in de wijk Hoogh Teylingen, waar nieuwbouw gerealiseerd wordt, zijn veel vogels hun onderkomen kwijt. Zij verwijst naar de problemen die er afgelopen jaar waren met de buxusmot en de eikenprocessierups. Huismussen, koolmezen en kauwtjes eten volop rupsen, het is dus belangrijk dat deze vogels zich kunnen huisvesten in de wijken. Ook wijst zij naar de huiszwaluwen, die voorheen voorkwamen in de oude schuren van de wijk Hoogh Teylingen, en geen onderkomen meer hebben. Veel heggen zijn in Hoogh Teylingen verwijderd. Zij wil nu van B&W weten of er beleid is of gaat maken met betrekking tot oplossingsrichtingen voor de instandhouding van de vogelstand of daartoe maatregelen getroffen heeft of gaat treffen. Zo kunnen er bijvoorbeeld mussenvides onder de eerste dakrand en speciale bouwstenen voor gierzwaluwen voor in de nok of gierzwaluwpannen of een huiszwaluwtilt. Tenslotte vraagt zij het aanleggen en terugplaatsen van heggen. (NK)

Meer berichten